EU: meer hulp wederopbouw Irak

14-03-2008
Door: Vice Versa

Het Parlement wil dat de Raad (de Raad van ministers) actiever betrokken is bij de hulp aan Irak. Steun aan de rechtsstaat, hervormingen op het gebied van justitie, verbetering van het verkiezingsproces en meer capaciteit in de gezondheidszorg - dat zijn de gebieden waar het Parlement vooral een rol voor de EU ziet weggelegd. Ook moet de Raad erop toezien dat de Irakese regering hulp krijgt om effectief met haar budget om te gaan, vooral nu er van diverse kanten geld binnenkomt. De Raad moet bovendien nadruk leggen op het handhaven en verbeteren van mensenrechten. Het Parlement vindt dat er niet alleen méér hulp vanuit de EU moet komen, maar dat de hulp ook kwalitatief beter en meer transparanter moet zijn.

Reacties