'EU-landbouwakkoord stopt dumping naar Derde Wereld niet'

26-06-2003
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

De kern van het donderdag afgesloten landbouwakkoord is dat Europese boeren in plaats van subsidies op de productie inkomstensteun krijgen.

Niek Koning, hoogleraar aan de Universiteit van Wageningen, meent dat de Europese Unie met het landbouwakkoord dezelfde weg inslaat als de Verenigde Staten. De VS handhaven al jaren inkomenssteun aan hun boeren en beweert open te staan voor vrijhandel. 'De EU weet dat de dumpingsubsidies gaan verdwijnen binnen de nieuwe WTO-regelgeving. Daarom gebruiken zij de truc van de ontkoppelde inkomstensteun. Dat is eigenlijk een verkapte vorm van dumpen.'

Volgens Koning is de Derde Wereld is pas echt gebaat als de EU het quoteringssysteem uitbouwt, zoals ook bij de melk gebeurt. Dat is een systeem waarbij de productie wordt verminderd en er gerichte subsidie worden gegeven voor bijvoorbeeld milieubehoud of dierenbescherming.

Weinig verschil voelbaar

Ook Novib is niet bijzonder enthousiast met het nieuwe landbouwakkoord. Rian Fokker van de Haagse ontwikkelingsorganisatie verwacht ook dat er 'bijzonder weinig verandert' voor ontwikkelingslanden. 'Het doel van het akkoord is een nog betere concurrentiepositie op de wereldmarkt. Overproductie wordt nog steeds gestimuleerd, alleen op een andere - voor de Wereldhandelsorganisatie acceptabele - manier. Aan de dumpingen komt dus geen einde.'

Bovendien denkt Fokker dat er door de late invoering en de kleine schaal van het akkoord voor arme landen weinig verschil voelbaar zal zijn.

Coen van Beuningen van Hivos gelooft dat het akkoord wel betekent dat producten van boeren in ontwikkelingslanden eenvoudiger toegang krijgen tot de Europese markt. 'De barrières en invoerrechten zullen verdwijnen waardoor het voor die landen makkelijker wordt om producten in de EU af te zetten.'

Toch zijn er over een aantal producten, die van groot belang zijn voor boeren uit ontwikkelingslanden, in het akkoord geen maatregelen opgenomen. Zo is de discussie over de hervormingen van de katoen- en tabakproductie is uitgesteld (De Europese subsidie op katoen is de hoogste ter wereld). Over suiker wordt niet eens gesproken.

Volgens Van Beuningen heeft de EU nu de taak boeren in arme landen goed te informeren over de veranderingen en te ondersteunen wanneer zij de stap zetten om producten te exporteren naar de EU.


Guido Geens schrijft:
"Volgens Van Beuningen heeft de EU nu de taak boeren in arme landen goed te informeren over de veranderingen en te ondersteunen wanneer zij de stap zetten om producten te exporteren naar de EU.
Graag had ik geweten welke dan de 'correcte' informatie zou moeten zijn die de EU nu als taak zou hebben om de boeren in arme(??)landen 'goed' te informeren over de 'veranderingen' (?) en te 'ondersteunen' wanneer 'zij' de stap zetten om 'producten' te 'exporteren' naar de EU?
Daarenboven blijf ik met meer vraagtekens zitten dan wat in deze zin gezegd of tenminste geschreven wordt....?? Zin die toch wel een soort 'conclusie' inhoudt (...heeft de EU 'nu' de 'taak' boeren.....) of niet soms?
Hier zijn dan enkele van de vragen waar ik blijf mee zitten...:
1) Er wordt gesproken over boeren in arme landen ....?? er wordt dus niet gesproken over 'arme' boeren maar over 'arme' landen??? Vallen dan bv. 'arme' boeren in 'rijke(re)' landen hierbuiten? Over welke boeren gaat het dan?? Welke boeren ...dienen goed geinformeerd te worden? 'Rijke' boeren in 'arme' landen? Want dat is helemaal niet duidelijk in de tekst...of is dat misschien de bedoeling?
2)Wat is dus eigenlijk 'goed' informeren?? Welke informatie aan wie??
3)...te informeren over de 'veranderingen'??? Als er vooraf in de tekst sprake is van ...: '...verwacht ook dat er 'bijzonder weinig verandert' voor ontwikkelingslanden.' Dus....veranderingen voor wie?
4)...en te 'ondersteunen'....Wie ?...'rijke' boeren in 'arme' landen?
5)...wanneer 'zij' de stap zetten om...? Wie zij 'zij'??Organisaties? Boeren? 'Rijke' boeren of organisaties of rechtsreeks 'arme' boeren??
6)...om 'producten' te 'exporteren' naar de EU??Welke 'producten'? Alle producten??? Basisproducten?Afgewerkte(geprocesseerde)producten...?
7)...te 'exporteren'...? en waarom de 'lokale' markt niet 'ondersteunen'?
Zou het dan niet beter zijn ineens 'eerlijk' toe te geven dat er eigenlijk niets of weinig verandert en dat er dus eigenlijk geen reden is om verder te onderhandelen als er eigenlijk toch maar steeds 'eigenbelang' in het spel is...?
Een tegenreactie?"

Zie ook artikel: 'Akkoord over drastische hervorming Europese landbouwpolitiek'

Reacties