EU dringt aan op herziening VN-Vluchtelingenverdrag

12-02-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS

De VN-Conventie over Vluchtelingen moet herzien worden, meende Straw, omdat het economische migranten onterecht de gelegenheid geeft aanspraak te maken op politiek asiel. En dat gaat ten nadele van de 'echte vluchtelingen'.

De ministers van de vijftien lidstaten van de Europese Unie onderzoeken hoe zij tegen 2004 hun migratiebeleid kunnen harmoniseren. Zij baseren zich daarbij op voorstellen die de Europese Commissie in december vorig jaar heeft geformuleerd.

De regeringen van de EU- lidstaten zijn van mening dat de grote meerderheid van de asielzoekers in feite economische migranten zijn. Straws oproep om de stroom illegale migranten te stuiten en om de werking van de Conventie van Genève te herbekijken, zijn in Stockholm goed ontvangen.

Ook de Zweedse minister voor migratie- en asielbeleid Maj-Inger Klingvall vindt dat de vijftien lidstaten hard moeten optreden tegen asielzoekers die geen gegronde reden hebben voor hun asielverzoek. Zij zouden gebruik maken van de bijzonder gecompliceerde en tegenstrijdige praktijken in de verschillende lidstaten om de normale immigratiecontrole te ontwijken.

‘Zo lang sommige EU-lidstaten, kandidaat-lidstaten en buurlanden een zwak asielsysteem hebben, zal de strijd tegen illegale migratie en mensensmokkel onnodig moeilijk blijven,’ stelde Klingvall deze week in een opiniestuk in de International Herald Tribune.

Volgens Straw werken de Universele Verklaring voor de Mensenrechten, die het recht op politiek asiel bevat, en de Conventie over Vluchtelingen uit 1951, die dat recht ook een juridische afdwingbaarheid toekent, niet zoals ze oorspronkelijk zijn bedoeld.

Straw pleit voor het opstellen van een lijst van 'veilige landen' of groepen van landen. Asielzoekers uit die landen zouden niet het recht hebben asiel aan te vragen in een EU-staat.

Mensenrechtenorganisaties en vluchtelingengroepen hebben al gewaarschuwd dat de principes van de VN-conventie van Genève niet mogen worden ondermijnd.

Ook de voormalige Nederlandse premier Ruud Lubbers die recentelijk is benoemd tot Hoog Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN, heeft in Stockholm het belang van de Conventie van Genève beklemtoond.

Lubbers zei: ‘Creatieve pogingen om het probleem aan de bron aan te pakken, geven nog niet het recht de deur van het asiel in Europa dicht te klappen. In elk geval zal toch geen muur ooit hoog genoeg zijn om mensen tegen te houden.’ aldus Lubbers.

Hij riep de EU-ministers op ‘zinvolle preventieve acties’ te onderzoeken in de landen van herkomst van de vluchtelingen. ‘Als de EU maar een klein percentage van haar middelen voor ontwikkelingssamenwerking zou besteden aan preventieve en duurzame oplossingen voor het grote aantal vluchtelingen overal ter wereld, zou dat een enorm verschil maken.’

Vluchtelingen wereldwijd, 50 jaar humanitaire actie
Definities van vluchteling, asielzoeker etc. van de UNHCR
Definities van vluchteling, asielzoeker etc. van de UNHCR

Reacties