Ethiopische kopstukken nemen coöperatief ondernemerschap in Nederland onder de loep

11-03-2014
Door: Agriterra
Bron: Agriterra
Van 16 tot 21 maart ontvangt Agriterra een groep hoogwaardigheidsbekleders uit Ethiopië, waaronder de Minister van Landbouw Tefera Derbew, voor een studietour gericht op coöperatief ondernemerschap. De kopstukken uit de Ethiopische landbouwwereld komen naar Nederland om inspiratie op te doen bij onder andere FloraHolland, Rabobank, CZAV, COSUN en FrieslandCampina. En om te leren over onze coöperatieve geschiedenis en wetgeving en in hoeverre dit Ethiopië verder kan brengen. Agriterra organiseert dit bezoek samen met het Federal Cooperative Agency (FCA: overheidsinstituut verantwoordelijk voor coöperatieontwikkeling) en de Nederlandse ontwikkelingshulporganisatie SNV in Ethiopië.
Kopstukken van Ethiopische overheid proeven van Nederlandse landbouwsector – 

Coöperatieland

In de Nederlandse landbouwsector zijn coöperaties van oudsher een belangrijke organisatievorm. Nederland is zelfs een van de meest coöperatieve landen van Europa. Ongeveer 68% van de agrarische producten (exclusief bloemen) wordt via een coöperatie afgezet, na Finland (74%) het hoogste percentage in Europa. Een coöperatie is een vereniging van leden die gezamenlijk willen voorzien in hun economische, sociale en of culturele behoeften door een onderneming te exploiteren waarvan zij de eigenaren en de bestuurders zijn. Bekende Nederlandse coöperaties zijn bijvoorbeeld FrieslandCampina en Rabobank. Ook Ethiopië is een echt coöperatie land. In alle hoeken van het land kom je de coöperatieve bedrijfsvorm tegen. Coöperaties kunnen een belangrijke rol spelen in het hervormen en verbeteren van de agrarische economie in Ethiopië. Om dat doel te bereiken, wil FCA de wetgeving en de beeldvorming rond coöperaties in Ethiopië moderniseren.

Coöperatief ondernemerschap

De minister, besluitvormers en beleidsmakers uit Ethiopië krijgen tijdens de studieweek van alles te horen over coöperatieve bestuurs- en bedrijfsmodellen, opbouw van ledenkapitaal, versterken van ledenbinding en het scheiden van de coöperatieaangelegenheden van de bedrijfsmatige activiteiten.

NOOT VOOR DE PERS:

Op donderdagochtend 20 maart vindt van 9.00 tot 13.00 uur in hotel de Wageningse Berg een afsluitende sessie plaats. Verschillende sprekers reflecteren dan op de studietour en presenteren hun resultaten. Tijdens de bijeenkomst is er volop ruimte voor de pers om een goed beeld te krijgen van de tour en de Ethiopische gasten te spreken. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Als u meer informatie wilt over de studietour of u wilt aanmelden voor de persbijeenkomst op 20 maart kunt u contact opnemen met:

Agriterra

Willem Paulus, relatiebeheerder

Telefoon: (026) 3542054

E-mail: paulus@agriterra.org

Reacties