Ethiopië niet welkom in Mogadishu

28-12-2006
Door: Ilona Eveleens
Bron: Wereldomroep

Ethiopië denkt snel orde op zaken te kunnen stellen in het buurland. "We hebben de helft van onze missie geklaard en zodra het andere deel is uitgevoerd, vertrekken onze troepen uit Somalië", zei premier Meles Zenawi van Ethiopië.

Zijn leger heeft samen met Somalische regeringstroepen na vier dagen hevige gevechten de strijders van de Unie van Islamitische Rechtbanken (UIC) tot een terugtocht gedwongen. De luchtmacht van Ethiopië voerde bombardementen uit op plaatsen aan het front en op het vliegveld van de Somalische hoofdstad Mogadishu.

Opgeven

De islamitische rebellen, die Mogadishu onder controle hebben, hergroeperen zich en lange rijen pick-up trucks afgeladen met islamitische strijders waren onderweg vanuit het centrum om een verdedigingslinie rondom de hoofdstad op te werpen. Ze lijken de strijd niet zo maar op te geven.

Maar de Somalische ambassadeur in Addis Abeba meldt dat Ethiopische troepen op weg zijn naar de hoofdstad. Binnen twee dagen zouden ze die kunnen innemen. Ethiopië zegt in de afgelopen dagen duizend islamitische strijders te hebben gedood. Het Rode Kruis en de Rode Halve Maan in Somalië spreken vooralsnog van vele honderden doden en gewonden.

De UIC beschikt alleen over grondtroepen, voorzien van halfautomatische machinegeweren en licht luchtafweergeschut bevestigd op pick-up trucks. De kans op een zege voor de islamitische strijders lijkt klein tegenover de Ethiopische overmacht van tanks en een luchtmacht. Vermoedelijk gaat de Unie over op guerrillatactieken. Het heeft islamitische strijders in het buitenland opgeroepen om deel te nemen aan de 'heilige oorlog' tegen Ethiopië.

,,Een guerrillaoorlog betekent niet alleen aanslagen op doelen in Somalië, maar ook in Ethiopië en andere buurlanden", aldus een Westerse diplomaat. ,,We moeten beide partijen terugkrijgen aan de onderhandelingstafel want daar ligt de oplossing en niet op het slagveld".

Rampzalig

De speciale VN-gezant voor Somalië, Francois Lonseny Fall, vroeg de Veiligheidsraad om op te roepen tot een onmiddellijk staakt-het-vuren. "Als er geen politiek akkoord komt tussen beide partijen wordt de situatie rampzalig voor de bevolking van Somalië die al zo lang heeft geleden en kan ernstige gevolgen hebben voor de hele regio."

Maar de Veiligheidsraad kon het niet eens worden. De Verenigde Staten houden blijkbaar een oproep tegen om de gevechten te beëindigen omdat Washington hoogstwaarschijnlijk het Ethiopische offensief steunt. Beide landen zijn overtuigd dat leiders van de UIC nauwe banden met al-Qaeda onderhouden.
 
Ethiopië is een overwegend christelijk land waar een aanzienlijke minderheid moslim is. De UIC wil van Somalië een islamitische staat maken en Addis Abeba beschouwt dat als een bedreiging. Bovendien verdenkt Ethiopië de UIC ervan de Groot-Somalië-ideologie na te streven net als de in 1991 verdreven president Siad Barre. Die viel in 1977 de Ogadenregio in Ethiopië binnen, waar overwegend etnische Somaliërs leven. Hij wilde dat gebied bij Somalië inlijven maar zijn troepen werden een jaar later verslagen door het Ethiopische leger.

Gehaat

Ethiopië steunt de zwakke Somalische regering van president Abdullahi Yusuf. Die geniet weliswaar de steun van de internationale gemeenschap maar controleert niet meer dan de plaats Baidoa en omgeving. Veel ministers waren krijgsheren die na de val van Siad Barre het land in anarchie stortten en gehaat zijn bij de bevolking.

Sinds de UIC in juni de macht veroverde in Mogadishu en grote delen van het zuiden van Somalië, heeft het rust en orde gebracht in de gebieden die het controleert. Daardoor is de Unie populair onder de bevolking, ondanks dat een ze een veel striktere naleving eist van de islamitische wetgeving.

Het is nu de vraag wat de Ethiopische troepen gaan doen. Volgens waarnemers is het onverstandig om naar Mogadishu op te rukken gezien de historische rivaliteit tussen beide volken. "Somaliërs hebben een gloeiende hekel aan buitenlandse bezetters in het algemeen en aan Ethiopiërs in het bijzonder", merkt een deskundige op. "Het zou een scenario kunnen creëren waarin de Ethiopiërs in Somalië net zo gehaat zijn als de Amerikanen in Irak. Met alle gevolgen van dien."


Dit artikel is met toestemming overgenomen van de Wereldomroep

Reacties