Eritrea aanvaardt besluit rechter over grensgeschil

15-04-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: ANP

Ethiopië en Eritrea maakten allebei aanspraak op een gebied aan de gemeenschappelijke grens. Het geschil leidde in 1998 tot een bloedige oorlog die twee jaar duurde.

In december 2000 legden beide landen de kwestie voor aan het PCA in Den Haag en beloofden de uitspraak te aanvaarden. Het PCA is zelfstandig en is geen orgaan van de Verenigde Naties.

Het hof stelde Ethiopië zaterdag in het gelijk. Ethiopie krijgt al het gebied toegewezen dat het heeft geclaimd. Hieronder vallen ook de omstreden gebieden rond de steden Badme, Zalambessa, Aiga, Bure en Bada.

De uitspraak is bindend en er kan geen beroep aangetekend worden. De partijen hebben alleen het recht binnen twee maanden een toelichting op het oordeel van het hof te vragen. Het hof moet daar binnen 45 dagen op reageren.

VN-troepen

Eritrea probeerde in 1998 met geweld het gewenste verloop van de gemeenschappelijke grens met Ethiopië af te dwingen. Het land verloor echter de oorlog twee jaar later. Sinds die tijd zijn er VN-troepen in het grensgebied aanwezig om te voorkomen dat er een nieuw conflict ontstaat.

Eritrea verplichtte zich na de beëindiging van de vijandelijkheden samen met Ethiopië de grens te laten bepalen door internationale arbitrage. Daarvoor werd op 12 december vorig jaar een speciale commissie ingesteld.

In dezelfde maand heeft het hof beide partijen achter gesloten deuren gehoord. Beide landen hadden hun minister van Buitenlandse Zaken gestuurd om de argumenten kracht bij te zetten.

Lees de volledige tekst van het hof
VN-vredesmissie UNMEE
VN-vredesmissie UNMEE
VN-vredesmissie UNMEE

Reacties