Energievoorziening moet op micro-niveau

14-07-2000
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS/onzeWereld

Brandstofcellen, micro-turbines en zonnedaken vertegenwoordigen vandaag de dag slechts een miljoenste van de hoeveelheid energie die wordt opgewekt met de klassieke energiecentrales. Maar, zo stelt de milieu-denktank uit Washington, de energievoorziening op kleine schaal is betrouwbaarder, efficiënter, goedkoper en milieuvriendelijker.

‘De nieuwe generatie micro-systemen voor energieopwekking die nu op de markt komen beantwoorden veel meer aan de behoeften van de hedendaagse economie,’ zegt Seth Dunn, auteur van het rapport ‘Micro-power: the Next Electrical Era’.

Vooral in ontwikkelingslanden kunnen de nieuwe systemen vitaal blijken. In veel van deze landen zijn de traditionele energiecentrales erg vervuilend, met alle negatieve gevolgen van dien voor de volksgezondheid. Bovendien valt de energievoorziening vaak uit, waardoor de economie schade lijdt.

Dunn: ‘Door de huidige centrale manier waarop de energievoorziening is opgezet zitten 1,8 miljard mensen letterlijk en figuurlijk in het donker.’ Een decentraal energiemodel maakt de aanleg van een kostbare infrastructuur, zoals hoogspanningsmasten, overbodig . Bovendien, zo stelt Dunn, gaat er door de gebrekkige infrastructuur in ontwikkelingslanden veel energie verloren tijdens bijvoorbeeld de distributie.

Een ander voordeel van een decentraal energiemodel is dat vraag en aanbod beter op elkaar kunnen worden afgestemd. Het maakt dorpen autonoom in hun energievoorziening. Dat komt de ontwikkeling van mensen weer ten goede.

Dunn voorspelt een versnelling van de ontwikkelingen op het vlak van nieuwe energievoorziening. Toch moet de overheid de nieuwe systemen met subsidies op weg helpen. Ook de klassieke energiesector ontvangt overigens subsidie. Dunn berekende dat deze sector via allerlei vormen van overheidssteun wereldwijd met jaarlijks 240 miljard gulden wordt ondersteund.

Het energie-rapport van Worldwatch Institute

Reacties