En nog gaat niet elk kind naar school...

28-04-2000
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS/ANP

Een coalitie van 400 onderwijsvakbonden en hulporganisaties roept regeringen en hulporganisaties op om voldoende financiële middelen vrij te maken de doelstelling alsnog snel te halen. Deze 'Global Campaign for Education' (GCE) deed haar oproep in de Senegalese hoofdstad Dakar waar 'Wereldforum voor Onderwijs' van de Verenigde Naties plaatsvond. Meer dan duizend bewindslieden en onderwijsmensen uit zo'n 185 landen namen daar aan deel.

Minister Evelien Herfkens voor Ontwikkelingssamenwerking beloofde in Dakar in ieder geval fors meer geld te geven voor verbetering van het onderwijs in ontwikkelingslanden. Ook de Verenigde Staten zegden meer toe: zij zullen het budget voor onderwijsprojecten verdubbelen.

In 1990 namen 155 landen zich tijdens de 'Education for All'-conferentie in het Thaise Jomtien voor om tegen 2000 basisonderwijs te garanderen voor iedereen. Dat doel is niet bereikt. Nog steeds gaan wereldwijd 125 miljoen kinderen nooit naar school. Elk schooljaar haken 150 miljoen leerlingen vroegtijdig af in de basisschool - nog voor ze behoorlijk hebben leren lezen en schrijven.

In dit computertijdperk zijn 880 miljoen mensen analfabeet. Een onhoudbare situatie, schrijft Oxfam International, één van de lidorganisaties van de GCE, in een rapport. 'Naarmate de globale economie meer steunt op kennis en vaardigheden, nemen de kosten van analfabetisme toe. Te veel mensen zitten gevangen in de vicieuze cirkel van armoede en ongeletterdheid.'

Vooruitgang
Toch is er in veel landen vooruitgang geboekt. In Oost-Azië, de regio van de Stille Oceaan, Latijns Amerika en de Cariben ligt 'basisonderwijs voor allen'in het verschiet. In 1998 zaten in heel de wereld volgens Unesco 681 miljoen kinderen in de schoolbanken, 82 miljoen meer dan tien jaar geleden.


De enige regio waar het aantal kinderen dat niet naar school gaat nog toeneemt, is Afrika ten zuiden van de Sahara. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) geeft toe dat onder invloed van de economische aanpassingsprogramma's in minstens twaalf Afrikaanse landen het onderwijsbudget in elkaar is gezakt.

De donorgemeenschap bood weinig soelaas. De ontwikkelingshulp die Afrika krijgt, is de laatste tien jaar met 3 miljard dollar gedaald. Bovendien wordt van die hulp nog amper 2 procent aan basisonderwijs besteed.

De GCE-coalitie heeft ook kritiek op de Wereldbank. Die houdt in haar beleidsvisie vast aan het principe dat ouders moeten betalen voor het onderwijs van hun kinderen. En dat is 'een van de hoofdredenen waarom arme kinderen niet naar school gaan,' aldus het Oxfam-rapport.

Volgens dat rapport 'Education Now: Break the Cycle of Poverty' zijn twee op drie kinderen die niet naar school gaan meisjes. 'Wanneer arme ouders moeten kiezen welk kind ze naar school zullen sturen, opteren ze het vaakst voor een jongen. Meisjes die toch naar school gaan, moeten meer dan hun broers thuis helpen waardoor ze hun schooltaken verwaarlozen. Meisjes haken ook op jongere leeftijd af,' zei de VN-secretaris-generaal Kofi Annan tijdens zijn openingstoespraak op de onderwijstop in Dakar woensdag.


Jaarlijks 8 miljard nodig
In Afrika zorgt de aidsepidemie er bovendien voor dat nog meer meisjes de school moeten opgeven om voor zieke familieleden te zorgen en de zorg voor het huishouden op zich te nemen. Met een lager opleidingsniveau worden zij zelf kwetsbaarder voor besmetting.

Hoe langer meisjes naar school gaan, hoe beter opgeleid en gezonder hun kinderen zijn en hoe groter de kans dat het gezin uit de cyclus van armoede kan breken. Dat blijkt uit tal van onderzoeken. 'In Ghana maakt een baby van een moeder die kan lezen en schrijven twee keer meer kans om langer dan vijf jaar te leven dan een baby van een ongeletterde moeder,' zegt Oxfam.

De deelnemers aan de onderwijstop in Dakar hielden vast aan de nobele intentie van 'basisonderwijs voor allen'. De streefdatum is deze keer 2015. Maar volgens Oxfam wordt dat met het huidige beleid evenmin gehaald. Er is jaarlijks minstens 8 miljard dollar extra nodig om het wel te halen. 8 Miljard dollar wordt wereldwijd in vier dagen uitgegeven aan bewapening.


Oxfam heeft de deelnemers aan het Forum een gedetailleerd actieplan voorgelegd. Het behelst onder meer schuldverlichting, extra financiering, onderwijsvriendelijke aanpassingen aan het beleid van het IMF en andere geldschieters, en ambitieuzere nationale onderwijsplannen. Vooral in crisisperioden moeten er een mechanisme worden ingebouwd dat de onderwijsuitgaven op peil houdt.

Lukt dat allemaal niet dan zullen er in 2015 nog steeds minstens 75 miljoen kinderen niet naar school gaan. Driekwart van hen in Afrika ten zuiden van de Sahara.

Meer over de OnderwijsTop in Senegal

Reacties