Elektronische overheid nog in kinderschoenen

10-11-2003
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Ruim 90 procent van alle overheden is digitaal aanwezig. Maar of een e-overheid ook economisch verstandig is, is de vraag voor ontwikkelingslanden. `Een goede visie kan de digitale ontwikkeling stuwen, maar een te omvattende aanpak kan leiden tot missers en een duur en ´overbodig luxeartikel´, aldus het VN-rapport. Ondanks de reputatie dat internet efficient is, kunnen nieuwe systemen kostbaar zijn.´

Om te bekijken of een elektronisch overheid zin heeft, moet gekeken worden hoeveel mensen met toegang tot internet ook gebruik maken van de digitale overheidsdiensten. Veel mensen hebben überhaupt geen toegang tot computers en internet. En van de mensen die wel toegang hebben is maar maximaal één op de vijf online met de overheid in contact.

Toch hechten de VN veel waarde aan elektronische participatie via internet. ´Internet is ook een middel om overheidsbeleid transparant te krijgen en democratie te bevorderen.´

Top van Europa

De Britse overheid is koploper wat betreft online interactie met zijn onderdanen. Maar ook de Verenigde Staten, Canada, Chili, Estland, Nieuw-Zeeland, de Filipijnen, Frankrijk en Nederland vertellen hun inwoners op internet hoe de overheid in elkaar steekt en bieden internetplatforms voor deelname aan politieke discussies. Opvallend is dat nog maar 15 landen digitale webstekken bieden om commentaar te geven op het overheidsbeleid.

De VN hebben ook onderzoek gedaan naar de vraag of de overheid wel klaar is voor digitale tijdperk, wat de VN e-readiness noemen. Hierbij gaat het om beschikbaarheid van elektronische overheidsdiensten, een goede technische infrastructuur en publieke voorlichting over de digitale overheid. Hier scoren de Verenigde Staten de hoogste ogen, gevolgd door Zweden, Australië, Denemarken, Groot-Brittannië, Canada, Noorwegen, Zwitserland, Duitsland en Finland.

Nederland komt in dit rijtje niet voor. De aanpak van Nederland lijkt dan ook aan verbetering toe. Vorig jaar zakte de Nederlandse overheid met haar internetaanpak wereldwijd van de 11e naar de 13e plaats.

Minister Brinkhorst van Economische Zaken is echter ambitieus en meent dat via ICT de economische kracht, de concurrentiepositie van Nederland en de publieke dienstverlening moet verbeteren. Brinkhorst wil in 2007 minstens 65 procent van de dienstverlening online aanbieden. ‘Mijn doel is dat Nederland aantoonbaar beter gaat presteren met ICT en in 2007 weer tot de top van Europa behoort.’

Reacties