Eigen geluid hulporganisaties botst met beleid Van Ardenne

16-03-2005
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Icco heeft vijfduizend euro beschikbaar gesteld aan het project '26000 Gezichten'. Het project bestaat uit korte films over de situatie van uitgeprocedeerde asielzoekers. Deze worden vrijwel dagelijks door de VARA op televisie vertoond.

In een brief aan Icco, Plan Nederland en Novib noemt de minister het geven van subsidie aan de actie 'onverenigbaar met mijn beleid'. Subsidies voor medefinancieringsorganisaties zijn gebonden aan criteria, schrijft ze. Een van de criteria is dat de met het geld gefinancieerde activiteiten rekening houden met het beleid van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking. (De Novib heeft overigens geen subsidie gegeven, maar de directeur aan het Comité van Aanbeveling geleend)

Erik van Velzen, hoofd communicatie van Icco, gaat graag met de minister in gesprek over de betreffende financiering. Hij wijst erop dat in dit geval Icco niet uit middelen van Buitenlandse Zaken heeft geput. 'Maar dat zal in volgende vergelijkbare situaties wel kunnen gebeuren.'

Ogen sluiten

Van Velzen: 'Een deel van de asielzoekers is uit zijn of haar land gevlucht voor onveiligheid of armoede. Armoedebestrijding is een kerntaak van Icco. In vele ontwikkelingslanden heeft Icco contact met vluchtelingen. We voelen ons ook betrokken bij de vluchtelingen in Nederland. Het is niet de meest directe doelgroep maar wij vinden dat we onze ogen hiervoor niet kunnen sluiten.'

'Steun aan dit initiatief ligt in het verlengde van onze kerntaak; armoedebestrijding en verbetering van het welzijn en de veiligheid van mensen in ontwikkelingslanden. Dit leeft bij de mensen in onze achterban, de kerken en maatschappelijke organisaties. Aan hen hebben wij ook verantwoording af te leggen.

Draagvlak

De overheid daagt in haar nieuwe subsidiebeleid hulporganisaties uit een eigen geluid te laten horen, zegt Van Velzen. Van Ardenne wil met haar voorstellen voor een nieuw subsidiebeleid organisaties stimuleren hun draagvlak binnen de Nederlandse bevolking te vergroten. 'Organisaties komen onder druk te staan hun eigen standpunten te laten horen, juist ook om de achterban aan zich te binden. Ik denk dat we in de toekomst meer van dergelijke acties zullen steunen. Acties die zich voor sommigen misschien in een schemergebied bevinden.'

'We moeten kritisch kunnen zijn op het beleid,' vindt Van Velzen. 'Dat moet mogelijk zijn, ongeacht de financiering. De overheid steunt politieke partijen ook met geld.' Of de minister slecht tegen kritiek kan? 'Ik weet niet iets dat daarop wijst. We staan open voor een gesprek. We hebben een belang bij uitwisseling van argumenten en samenwerking.'

26000 gezichten
Icco

Reacties