Eet minder vlees, het kost ons de aarde

03-06-2004
Door: OneWorld Redactie
Bron: Joyce D’Silva

De vleesconsumptie in Europa is in de laatste veertig jaar toegenomen van 56 naar 89 kilo per persoon, per jaar. In de Verenigde Staten steeg de consumptie volgens de Wereldvoedselorganisatie FAO van 89 naar 124 kilo. De Chinezen aten veertig jaar geleden gemiddeld maar 4 kilo vlees per jaar en zitten nu op 54 kilo.

Meer vlees betekent niet alleen dat er meer vee wordt gehouden. Het betekent dat er meer dieren in de bio-industrie terechtkomen . Deze dieren worden gevoed met soja en granen. Nu al wordt een derde tot de helft van de totale oogst gevoerd aan dieren.

Compassion in World Farming vindt deze cijfers alarmerend en heeft onlangs het rapport 'de wereldwijde voordelen van minder vlees eten'gepresenteerd. Uit dit rapport blijkt dat de huidige situatie niet duurzaam is. Soja en granen voeren aan dieren is geen efficiënt gebruik van bronnen, omdat veel voedingswaarde verloren gaat bij het omzetten van het voer in vlees.

Het kost 10 kilo voer om 1 kilo rundvlees te maken, en vijf kilo voer voor een kilo varkensvlees. Ook de benodigde hoeveelheid water is schrikbarend. David Pimentel, expert in waterverbruik, schat dat er 900 liter nodig is om een kilo graan te verbouwen, maar 100.000 liter voor een kilo rundvlees. In een wereld van waterschaarste zijn dit verontrustende getallen.

Bio-industrie

Dieren in de bio-industrie worden vaak gehouden op beton en roosters. De mest die wordt afgevoerd vervuilt grond en rivieren, terwijl vrijkomende gassen zoals methaan en kooldioxide bijdragen aan het broeikaseffect. De veeteelt produceert jaarlijks 13 miljard ton afval.

Het beton en de roosters zorgen voor ongemak en frustratie bij de dieren.  In natuurlijke omstandigheden wroeten varkens in de aarde, op zoek naar wortels en insecten. Ze maken nesten voor hun jongen en bewaken het nest als de beestjes nog klein zijn. Dit gedrag is niet mogelijk in de bio-industrie. Zogende zeugen moeten het meestal doen met een klein hok, waarin ze zich niet kunnen omdraaien.

Gezondheid

En niet alleen de dieren lijden. De hoge vlees- en zuivelconsumptie in het westen is slecht voor de gezondheid en belast de gezondheidszorg. Dit voedsel, dat veel verzadigde vetten bevat, draagt bij aan de toename van overgewicht, ouderdomssuikerziekte, hartziekten en bepaalde vormen van kanker, niet alleen in het westen maar in toenemende mate ook in ontwikkelingslanden.

Het lijkt erop dat vlees een statussymbool is geworden van de westerse levensstijl. Maar nu we de schadelijke effecten kennen, moeten we actie ondernemen. 

Doelen

Compassion in World Farming roept op om minder vlees te eten en te kiezen voor biologisch of scharrelvlees. We vragen regeringen en internationale organisaties een doel te stellen: minsten 15 procent minder vleesconsumptie in 2020.

We hopen dat de snelontwikkelende landen een waarschuwing zien in het gat dat het westen voor zichzelf heeft gegraven en onze ervaring gebruiken bij het maken van voedsel- en landbouwbeleid voor hun eigen inwoners.

Zoals het World Cancer Research Fund in 1997 al stelde is het beste dieet voor de mens overwegend plantaardig. Dat lijkt ook het beste voor onze planeet.

 

Joyce D'Silva is directeur van Compassion in World Farming. Het rapport waar ze zich op baseert is te lezen via de campagnesite Eat Less Meat. De engelse versie van dit commentaar is gepubliceerd op Oneworld.uk.

Reacties