Eerste Kaspische olie vloeit door omstreden pijpleiding

25-05-2005
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

De BTC-pijpleiding die van de olievelden rond Baku in Azerbeidzjan via Tiblisi (Georgië) naar de Turkse havenstad Ceyhan voert, is niet alleen een van de langste leidingen ter wereld (1760 km), maar wellicht ook de bekendste. De transportverbinding, die de westerse landen minder afhankelijk van de oliebronnen in het Midden-Oosten moet maken, is al jaren omstreden wegens de impact op de natuur,  het milieu en de rechten en het welzijn van mensen.

Aan de vooravond van de feestelijke opening van de pijpleiding, die overigens nog niet geheel compleet is, kwam een aantal lokale en internationale milieuorganisaties met de resultaten van twee fact finding missions in Azerbeidzjan en Georgië, die eind 2004 zijn gehouden.  

De organisaties hebben onderzocht op welke wijze is tegemoet gekomen aan de klachten en zorgen die een jaar na het begin van de aanleg zijn geuit. Ze hebben uitgezocht in hoeverre de internationale financiële instellingen, zoals de Wereldbank en de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, druk hebben uitgeoefend op het bouwconsortium onder leiding van BP, om klachtenprocedures adequaat af te handelen.

Waterverontreiniging

De rapporten over de omstandigheden in Georgië en Azerbeidzjan zijn weinig te spreken over de positieve invloed die de bouw van de pijpleiding op de ontwikkeling in de voormalige Sovjet-republieken heeft gehad. In Georgië is sprake van beschadiging van verkeerswegen en huizen en hebben vele mensen verlies aan inkomsten geleden. In de toeristische regio Borjomi, rijk aan natuurlijke waterbronnen, bestaat grote angst dat bouwverkeer en de pijpleiding zelf verontreiniging hebben veroorzaakt.

In 2004 dwong de Georgische regering het bouwconsortium BTC Co hun activiteiten tijdelijk te staken omdat de veiligheid van de leiding niet gegarandeerd was. Nog steeds bestaat er discussie over de laklaag die over de pijpleiding is aangebracht. De regering van Georgië heeft volgens de rapporten gesteld dat BTC Co haar onvolledig heeft geïnformeerd over de gevaren van slijtage en lekkage.

In Azerbeidzjan signaleerden de onderzoekers onder meer dat vele kleine boeren geen compensatie voor het verlies van grond aan BTC Co hebben gekregen. Waar wel sprake was van compensatie, zou corruptie en clientèlisme zijn voorgekomen. 

De milieuorganisaties roepen de partijen die het project politiek of financieel steunen, op hun verantwoordelijkheid te nemen. 'De Wereldbank en andere aanhangers van de BTC moeten de werkzaamheden opschorten totdat een oplossing is gevonden voor alle sociale en milieurisico's van het project', aldus een woordvoerder van Friends of the Earth International.

Reacties