Eerste conflict in Afrikaanse Unie geboren

16-07-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS/OneWorld

De ‘Democratische Arabische Republiek Sahrawi’, de uitgestrekte lap woestijn ten zuiden van Marokko die beter bekend is als de Westelijke Sahara, is gewoon lid van de Afrikaanse Unie. Het dunbevolkte en grondstoffenrijke gebied, een voormalige Spaanse kolonie, is omstreden.

Ook benoemde de AU Polisario-leider en president van de Sahrawi, Mohamed Abdelaziz, als vertegenwoordiger van de Noord-Afrikaanse landen. Daarmee is Abdelaziz voor de periode van één jaar tevens één van de vijf vice-presidenten van de Unie. Ook zou hij deel kunnen gaan uitmaken van de 15 leden tellende Raad voor Vrede en Veiligheid, het machtigste orgaan dat de instelling zal krijgen.

’AU geboren met genetische afwijking’

Marokko, dat als enige Afrikaanse land geen lid is van de AU, heeft nog niet officieel gereageerd, blijkbaar vanwege het huwelijk van Mohammed VI. Maar staatspers reageerde woest.

Volgens de staatskrant Le Matin du Sahara et du Maghreb ‘werd de Afrikaanse Unie geboren met dezelfde genetische afwijking als haar moeder, de Organisatie voor Afrikaanse Eenheid. De Afrikanen hebben weer een valse start genomen door toe te laten dat een parasitaire entiteit verdeeldheid en anarchie blijft zaaien.’

Marokko annexeerde de Westelijke Sahara in 1975. Het Polisariofront, de belangrijkste politieke organisatie van de inwoners van het gebied, riep na het vertrek van de Spaanse heersers een onafhankelijke staat uit. Nog altijd probeert het vanuit het buurland Algerije zijn rechten te doen gelden. De VN bemiddelen in het conflict; een referendum dat uitsluitsel moet geven over wat de meerderheid van de bevolking in het gebied wil, is al meermaals uitgesteld.

In 1982 verliet Marokko de voorganger van de AU, de Organisatie voor Afrikaanse Eenheid (0AU). Dat gebeurde nadat die organisatie de Democratische Arabische Republiek Sahrawi als lidstaat had erkend.

website van de Afrikaanse Unie

Reacties