‘Eerst de “poverty trap” oplossen…’

01-01-2006
Door: Tekst: Mireille Vermeulen


Op 19 december 2005 organiseerde de internationale studentenvereniging SIB in Groningen een jongerenbijeenkomst met workshops en een debat over de Millenniumdoelen. Minister Van Ardenne noemde daar het jaar 2005 een opsteker voor de MDG's, gezien de resultaten in Parijs, Gleneagles en New York. Toch moet er nog een heleboel gebeuren. De minister wees bijvoorbeeld op de discussies over het wereldhandelssysteem, waar nog weinig progressie is geboekt. Volgens Hans Eenhoorn (oud-topman van Unilever) zal de wereld echter eerst de zogenaamde 'poverty trap' van 850 miljoen mensen moeten oplossen. In deze 'armoedeval' leidt armoede tot onvoldoende besparingen en investeringen, en tot conflicten, braindrain en milieudegradatie. Hierdoor blijft de armoede in stand. Eenhoorn zag zich gesteund door Jeffrey Sachs (directeur van het Millenniumproject) en Bruce Jenks (UNDP), die via een rechtstreekse videoverbinding pleitten voor praktische oplossingen om voedselzekerheid, gezondheidszorg en infrastructuur te verbeteren.

Op de vraag van minister Van Ardenne naar de respons van de Verenigde Naties op de gemaakte afspraken over betere en effectievere hulp, stelden Sachs en Jenks dat de organisatie voor haar geloofwaardigheid is gebaat bij radicale hervormingen. De OS-minister maakte duidelijk dat zonder veranderingen geldverspilling een kenmerk zal blijven van de VN. Momenteel wordt slechts twintig procent van de toegezegde investeringen besteed in de landen zelf. Dat valt ook in Afrika op.

Bekijk het videoverslag van het debat in Groningen op www.minbuza.nl.Reacties