Is een nieuwe Latijns Amerika-notitie nuttig?

01-11-2006
Door: Tekst: Evert-jan Quak


De Latijns Amerika-notitie 'Verre Buren Goede Vrienden' van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is pas twee jaar oud, maar nu al toe aan vervanging. In maart 2007 wil het ministerie komen met een grondige update van de huidige notitie in de vorm van een dikke brief aan de Tweede Kamer. Hiertoe heeft Laurent Stokvis, de nieuwe directeur Westelijk Halfrond bij het departement, besloten.

Nederlandse ngo's waren in eerste instantie verrast en verbaasd over de haast om tot een nieuwe notitie te komen. Zij hebben onderling besproken of ze het aanbod van het ministerie om mee te werken aan de consultatiegesprekken wel zouden aannemen. Want de teleurstelling over het feit dat de oude Latijns Amerika-notitie amper is uitgevoerd, is groot. Een nieuwe notitie betekent weer een langdurige discussie over de inhoud, terwijl men juist op het punt van de operationalisering steken heeft laten vallen. Tijdens een eerste consultatie op het ministerie, op 28 september, benadrukten ngo's als ICCO, Cordaid, Solidaridad, Amnesty en Bothends dan ook dat ze alleen wilden meewerken als ze de garantie kregen dat in de herziene notitie serieus aandacht zou komen voor resultaatmeting, monitoring en evaluatie, met name op de ambassades.

Ondanks de kritiek zien de ngo's echter ook kansen. De politieke verschuivingen in Latijns Amerika van het afgelopen jaar - de stevige ruk naar links en de pogingen van het continent om zich los te maken van de Amerikaanse inmenging - maken een grondig herziene notitie noodzakelijk. Zo kunnen nieuwe punten, die eerst buiten de notitie bleven, alsnog worden ingevoegd. Zoals een uitgebreide landenbijdrage. Die is in de bestaande notitie erg gering. Analyses van conflictlanden als Venezuela en Haïti ontbreken zelfs volledig. Verder biedt een nieuwe notitie de mogelijkheid om thema's als de schendig van mensenrechten, maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzame ontwikkeling weer op de agenda te krijgen. Zodat Nederland in Europa met de notitie in de hand flink kan aandringen om deze onderwerpen mee te nemen in de associatiebesprekingen tussen de Europese Unie en de regio.Reacties