Economische topconferentie voor Afrika vindt in Nederland plaats

04-09-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: ANP/onzeWereld

Tijdens deze topconferentie, staat het Nieuwe Initiatief voor Afrika (NAI) centraal. Het NAI, dat afgelopen juli, tijdens de laatste topconferentie van de Organisatie van de Afrikaanse Eenheid, werd gepresenteerd, is een gezamenlijk initiatief van alle Afrikaanse landen en een ambitieus actieplan om te komen tot oplossingen voor de problemen van Afrika op het gebied van armoede, conflicten, economische en bestuurlijke hervormingen.

De zogenaamde 'Big Table'' zal worden bijgewoond door een vijftiental Afrikaanse ministers, vertegenwoordigers van de Wereldbank, het IMF, de Afrikaanse Ontwikkelingsbank, OESO, de Europese Unie en een aantal donoren.

Het plan - dat ook aan de rijke landen werd voorgesteld tijdens de G8-top in Genua - past in wat al de 'Afrikaanse rennaissance' is gaan heten. Het vormen van een Afrikaanse Unie, naar Europees voorbeeld past daar ook in.

De allereerste Big Table-conferentie van de ECA, die is evestigd in Addis Abeba, vond plaats in november 2000. ECA, een arm van de Verenigde Naties, zelf bestaat al sinds 1958. Jaarlijks komen ministers uit 53 Afrikaanse landen samen. Belangrijkste doel is sociale en economische ontwikkeling te bevorderen door onderlinge samenwerking en handel met de rest van de wereld.

Tijdens de Big-Table bijeenkomst in Amsterdam in oktober staan de economische aspecten van het nieuwe actieplan voor Afrika op de agenda. Hier zal ook worden ingegaan op de nieuwe rol die donoren kunnen spelen bij het ondersteunen van verdere ontwikkelingsmogelijkheden voor Afrika.

Nederland is groot voorstander van het vormen van een nieuw partnerschap tussen donoren en de Afrikaanse landen, met als premisse dat de Afrikaanse landen zélf het voortouw nemen.

De agenda van de Big Table-conferentie in Amsterdam, wordt dan ook door de ECA zelf vastgesteld en is gericht op de uitwerking van het NAI, de daaraan gerelateerde strategie voor armoedebestrijding en de noodzaak van een nieuwe hulprelatie tussen donoren en ontvangende landen.

Info over ECA
Meer info over Eca

Reacties