<FONT size=1>E-interview over Wereldtop over Informatiemaatschappij:</FONT><br>'Organisaties moeten meer stilstaan bij de veranderingen in het informatietijdperk’

22-10-2003
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

OW: Wat moet er gebeuren om de extra voorbereidende vergadering van de Wereldtop in november en dus de top zelf te laten slagen?

Tracey Naughton: De Verklaring [die staatshoofden moeten gaan ondertekenen, red.] moet een brede kruisbestuiving worden van verschillende perspectieven en deskundigheden. Er moeten sociologen meedoen, economen, journalisten en andere betrokkenen van overheden, maatschappelijke organisaties en de private sector.

De rol van alle VN-organisaties moeten uitgebreid worden. Maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven dienen meer te worden gehoord, niet minder zoals nu het geval is. En overheden moeten niet alleen hun telecommunicatiedeskundigen meenemen. Ondanks de tijdsdruk moet die veelzijdige betrokkenheid worden gestructureerd.

Het klinkt misschien allemaal als luchtfietserij, tenzij Kofi Annan snel en daadkrachtig zijn morele autoriteit laat gelden en voor een benadering kiest met meerdere spelers en vanuit verschillende perspectieven. De wereld heeft bij de dageraad van de industriële ontwikkeling geen kans gehad om een set van richtinggevende principes te ontwikkelen. Die mogelijkheid hebben wij nu wel.

Welke rol hebben maatschappelijke organisaties hierin?

Het is belangrijk dat NGO’s [niet-gouvernmentele organisaties, red] zich bezig houden met de ontwikkeling van het informatietijdperk waarin wij ons bevinden. Veel organisaties zien het absoluut niet als hun domein. Zij die dat wel doen, kunnen meer doen aan bewustwording over de opeenvolgende veranderingen, die de informatiemaatschappij tot gevolg heeft. Die veranderingen moeten we niet louter voor lief nemen. We hebben een rol te spelen bij het definiëren wat die veranderingen precies inhouden.

Hoewel laat, kunnen NGO’s hun achterban raadplegen om te bezien wat er op nationaal niveau nodig is. Bovenal moeten organisaties hun benadering van het informatietijdperk in overeenstemming brengen met hun specifieke werkterrein. De Wereldtop voor de informatiemaatschappij is een startpunt, geen eindpunt.

Zijn die organisaties wel voldoende betrokken bij het hele proces?

Nee, hoewel de civil society wel veel meer betrokken is bij dit proces dan bij eerdere VN-toppen. Maar overheden zijn weer gevoeliger geworden. In de wandelgangen lieten overheidsdelegaties doorschemeren dat de maatschappelijke organisaties te ver waren gegaan. Hun deelname werd óf ingetrokken óf ingeperkt. Redenen daarvoor waren dat de overheden geen precedent wilden scheppen voor toekomstige VN-processen en dat sommige overheden het lastig vinden aan dezelfde tafel te zitten als hun nationale NGO’s.

Toch hebben overheden tijdens een bijeenkomst in Parijs openlijk erkend dat de burgerorganisaties waardevolle kennis en ervaring hebben in te brengen. Daarentegenover staat weer dat tijdens de intergouvernementele sessies op de laatste voorbereidende vergadering [in september, red] maatschappelijke organisaties maar vijf minuten kregen om hun punt te maken over bijvoorbeeld de rol van de media, voordat ze de zaal moesten verlaten.

Wat ziet u als het grootste obstakel voor een goed resultaat in Genève?

In het informatietijdperk kunnen mondiale netwerken ontstaan zonder politieke of geografische grenzen. De milieubeweging, de anti-negatieve globaliseringsbeweging en andere belangengroepen zijn sterker geworden nu ze op mondiaal niveau communiceren.

Het wordt steeds moeilijker voor overheden om in het geheim journalisten vast te zetten, moeders van onwettige kinderen te stenigen of politieke gevangenen te isoleren.

Officiele website over de wereldtop over de informatiemaatschappij
Nederlandstalige website over WSIS

Reacties