Journalistiek voor een eerlijke en duurzame wereld

De Water Global Practice adviseert de Wereldbank over wereldwijde aanpak van waterproblemen. De minister is volgens de site van Rijksoverheid erg trots dat ze het voortouw mag nemen. "Nederland heeft een lange traditie van hoe om te gaan met waterveiligheid, schaarste en waterkwaliteit. Die cultuur en aanpak maken Nederland wereldwijd concurrerend en leidend op het gebied van water. Alleen door internationaal samen te werken en kennis te bundelen kunnen we het verschil maken voor een betere, veilige en welvarende wereld. Ik zie het als mijn missie om wereldwijd te pleiten voor een preventieve aanpak van watervraagstukken. "

Onlangs gaf minister Ploumen al aan OneWorld aan dat Nederland een voorname rol speelt bij de aanpak van mondiale waterproblemen. 

Lees hier meer over de benoeming van minister Schultz van Haegen.

Foto: cc