Duurzaamheid Strategie Scan

01-03-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: BECO Milieumanagement & Advies B.V.

De Duurzaamheid Strategie Scan maakt aan de hand van de pijlers People, Planet en Profit (de zogenaamde Triple P) inzichtelijk hoe een onderneming op het gebied van duurzaam ondernemen presteert. Daarnaast blijkt uit de DSS hoe de stakeholders van het bedrijf (klanten, werknemers, aandeelhouders, overheid, omwonenden, milieugroeperingen, etc.) de prestaties van het bedrijf waarnemen én wat zij in de toekomst van het bedrijf verwachten. De DSS vormt de input voor een discussie over risico’s en kansen voor het bedrijf op het gebied van duurzaam ondernemen. Het eindresultaat van de DSS is de vaststelling van de Duurzaamheid-Strategie-agenda voor het bedrijf.

Wat houdt een DSS in? De DSS bestaat uit een kort intakegesprek met het management, een consultatie van de belangrijkste stakeholders en een doorlichting van een dag. De DSS is gebaseerd op internationale normen en standaarden op het gebied van sociale, milieu- en economische aspecten in relatie tot ondernemen.

Duurzaamheid Strategie Scan

Reacties