‘Duurzaam opgewekte energie moet ook na 2000 verplicht blijven’

30-05-2000
Door: OneWorld Redactie
Bron: doris

Energiebedrijven en de overheid hebben afgesproken om dit jaar 3,2 procent duurzaam opgewekte elektriciteit te realiseren. Als deze overeengekomen verplichting aan het einde van het jaar wegvalt, vreest Nuon dat het percentage zal dalen. Want zonder verplichting zullen energiebedrijven hun investeringen in milieuvriendelijke stroom op een lager pitje zetten, aldus Nuon.

In 2020 zou 10 procent duurzame energie moeten worden geproduceerd. Dat is conform de doelstelling van minister Jorritsma van Economische Zaken en de Tweede Kamer. Maar zonder verplichting vreest Nuon dat er van die doelstelling niet veel terecht komt.

Nuon legt de lat voor zichzelf hoger: het bedrijf wil al tegen 2010 10 procent van haar energie duurzaam opwekken. Uit nobele milieu-overwegingen. ‘Elektriciteit is van wezenlijk belang voor de samenleving, maar heeft belangrijke vervuilende consequenties’, zegt Annemarie Goedmakers, directeur van Nuon International/Duurzame Energie. ‘Wij voelen ons daarvoor verantwoordelijk. Maar de overheid moet ook iets doen.’

Het is opvallend dat een bedrijf de overheid vraagt iets verplicht te stellen. Normaliter willen bedrijven weinig weten van verplichtingen. Maar de energiesector in Nederland is volgens Nuon ‘tamelijk maatschappelijk bewust’.

De verplichting die Nuon aan de overheid vraagt komt ook voort uit de angst dat volgend jaar de markt voor energie vrij wordt en buitenlandse bedrijven gaan meedingen naar de gunst van de consument. Zonder duidelijke taakstelling hoeven die bedrijven niet te voldoen aan een bepaald percentage duurzaam opgewekte energie.

Meer afnemers natuurstroom
Nuon kent een groot aantal klanten die hebben ingetekend op de zogeheten natuurstroom en ecostroom. De energie die daarvoor duurzaam wordt opgewekt komt bovenop de huidige verplichte 3 procent groene stroom.

Voor natuurstroom betalen klanten een extra bedrag. De opbrengst wordt louter geïnvesteerd in duurzame energiecentrales, zoals windparken, zonnecentrales en waterkrachtcentrales. Daarbij komt geen milieubelastend CO2 vrij, zoals bij de traditionele elektriciteitopwekking met behulp van steenkool, olie en gas. Klanten dragen hierdoor bij aan het terugdringen van de CO2-uitstoot.

De formule blijkt een succes. Het afgelopen jaar verdubbelde het aantal mensen dat bij Nuon natuurstroom afnam.

‘Maar het mag niet zo zijn dat de afnemers van natuurstroom dadelijk de enigen zijn die voor duurzaam opgewekte stroom gaan zorgen. Dan haken ook zij sneller af,’ zegt Goedmakers.


Nuon zegt dit jaar twee keer zo veel 'groene' stroom te willen verkopen als in 1999. Om dat te realiseren moet Nuon veel meer 'groene' elektriciteit uit het buitenland importeren. De vraag naar groene stroom is Nederland is veel hoger dan het aanbod.

De productie van duurzaam opgewekte energie in Nederland wordt vaak gehinderd door ambtelijke en juridische procedures die de aanleg van bijvoorbeeld grote windparken stagneren, meent Nuon. ‘De procedures voor vergunningen voor windmolens duren veel te lang,’ zegt Goedmakers.

Duurzaam opgewekte stroom is veel duurder dan elektriciteit uit een gas- of kolencentrale. Maar afnemers komen per saldo niet veel duurder uit, omdat voor 'groene' stroom geen ecotax hoeft te worden betaald.

Energiebedrijf Nuon

Reacties