Dure consultants in Afghanistan

01-11-2005
Door: Tekst: Mireille Vermeulen


In oktober is er een evaluatierapport verschenen over de steun van vijf donoren (Denemarken, Groot-Brittannië, Ierland, Nederland en Zweden) aan programma's voor humanitaire hulp en wederopbouw in Afghanistan gedurende de periode 2001-2005. Het rapport is positief over de bijdrage aan de stabiliteit in Afghanistan, de terugkeer van vluchtelingen en de grotere toegang tot basisbehoeften als onderwijs, water en sanitair. Maar er klinkt forse kritiek over het opzetten van parallelle staatsstructuren en het inhuren van buitenlandse consultants waar ook lokale mogelijkheden ingezet hadden kunnen worden ('buying capacities' in plaats van 'building capacities'). Er is weliswaar met het Ministerie van Financiën samengewerkt aan begroting en belastingen, maar in veel gevallen is het werk gedaan door dure expats, terwijl er ook ervaren Afghaanse ambtenaren beschikbaar waren. Om een duurzaam veilige en stabiele situatie in Afghanistan te bereiken, zal er nog veel moeten verbeteren aan wetgeving en rechtspraak, anticorruptie en de effectiviteit van de dienstverlening door de overheid en ngo's.

Het rapport is te vinden op www.evaluation.dk.Reacties