Duizenden kindsoldaten in zuidelijk Sudan gedemobiliseerd

12-10-2004
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

De kindsoldaten maakten deel uit van de twee belangrijkste rebellenbewegingen in het zuiden van het land: het Sudanese volksbevrijdingsleger (SPLA) en het Sudanese democratische volksfront (SPDF). Onder begeleiding van Unicef werden in de eerste fase 3551 kinderen gedurende zes maanden in opvangkampen ondergebracht voordat zij konden terugkeren naar hun ouderlijke omgeving.

In de tweede fase, waarvoor beide rebellenbewegingen verantwoordelijkheid droegen, konden maar liefst 16.500 kinderen die dichtbij hun dorpen ‘gelegerd’ waren, zonder tussentijdse zorg of financiële compensatie direct met hun familie worden verenigd. Volgens Unicef was een deel van dit succes te danken aan de betrokkenheid en inzet van lokale mensen die daarvoor enkel een basistraining hadden ontvangen. Ook de sterke zuidelijke familiebanden droegen volgens de VN-organisatie ertoe bij dat de opvang relatief soepel verliep.

Onderwijs

In een evaluatie-studie, gepubliceerd in het Britse tijdschrift Forced Migration Review spreekt een zuidelijke leider de verwachting uit dat de kinderen zonder al te veel problemen zullen worden opgenomen in de gemeenschap. ‘Het zijn onze eigen kinderen, het is hun schuld niet dat ze moesten vechten voor de vijand. Ze werden ontvoerd, ze moesten eten…’

Andere leidende figuren in de zuidelijke gemeenschappen vrezen echter dat de voorzieningen in het gebied ontoereikend zijn om duizenden kinderen geruisloos op te vangen. Zo bestaat de angst dat voormalige kindsoldaten gaan roven.

Ook Unicef wijst erop dat een duurzame reïntegratie van de voormalige kindsoldaten valt of staat met de reële mogelijkheden voor de kinderen om onderwijs te volgen, beroepsvaardigheden aan te leren en een beroep te doen op psychische begeleiding. Ook zal steun moeten worden geboden aan families van de kinderen en de dorpsgemeenschappen. Volgens Unicef zijn in Sudan nog zo'n 17 duizend kindsoldaten.

color=red>

Artikel in Forced Migration Review

Reacties