Journalistiek voor een eerlijke en duurzame wereld

Harde flappen hebben steeds meer plaatsgemaakt voor digitale knaken, waardoor geld vooral de fictieve waarde van een op hol geslagen systeem vertegenwoordigt. Is er een alternatief mogelijk? En (hoe) kun je antikapitalistisch leven?

seada

Kunstmatig rijk

Zijn er nieuwe, alternatieve geldsystemen mogelijk?