Journalistiek voor een eerlijke en duurzame wereld

Wie heeft er recht op de toekomst? In april kijken wij naar de bevolkingsgroei die ons allen aangaat.

Eén kind minder dan ik wil

Chef-magazine Emma wil graag nog een kind en vraagt zich af of dat wel mag.

01_opening_A1

Eén kind minder dan ik wil

Wie heeft het recht op de toekomst?

‘Rechten zijn geen luxe’

Het woord gezinsplanning heeft een yuck-factor. Karen Newman wil die factor bij het onderwerp weg halen.

portret_1

‘Rechten zijn geen luxe’

Gezinsplanning: voorbij de schrikbeelden van de Chinese eenkindspolitiek

Bron: www.youtube.com

Pillen in plaats van putten

Hoe kijken Nigeriaanse activisten tegen anticonceptieprogramma’s aan?

portret_2

Pillen in plaats van putten

OneWorld bekijkt de populariteit van anticonceptieprogramma’s door de ogen van Nigerianen

Bron: www.youtube.com

Doodnormale kinderwens

Tinkebell koos ervoor om geen kinderen te krijgen met als reden om de bevolkingsgroei tegen te gaan. Alleen niet iedereen reageert even positief op haar keuze.

tinkebell

Doodnormale kinderwens

Om overbevolking tegen te gaan geen kind krijgen.

Bron: www.youtube.com

Eerlijk zullen wij alles delen

Daar gaan we: van 7,6 miljard mensen vandaag, naar ongeveer 10 miljard in 2050. De landbouworganisatie van de Verenigde Naties verwacht dat daarom de vraag naar voedsel dan verdubbeld is. Daarbij gaan ontwikkelende landen steeds meer zuivel en vlees eten, wat (veel) extra grondstoffen van de aarde vraagt (Indiërs eten nu 12 gram dierlijke eiwitten per dag, Nederlanders al 74). Waterschaarste zal door bevolkingsgroei en verstedelijking ook flink toenemen. Sommige schattingen spreken over een verzevenvoudiging van de hoeveelheid mensen die structureel te weinig water tot hun beschikking hebben.

india
Beeld door: Adriana Homolova

De toren
India is nog steeds flink aan het groeien. De verwachting is dat er in 2028 net zo veel mensen wonen als in China. India heeft net als China te maken met ‘verdwenen vrouwen’, 63 miljoen, door selectieve abortussen op meisjesfoetussen en de betere zorg voor jongetjes.

nederland
Beeld door: Adriana Homolova

De urn
Vergrijzing valt in Nederland nog mee vergeleken met andere Europese landen. De ‘tweede demografische transitie’ waarbij het kindertal in westerse landen snel daalde, kwam hier door de relatief late emancipatie laat op gang, maar ging toen heel snel: door de pil en de seksuele revolutie.

doodkist-11
Beeld door: Adriana Homolova

De doodskist
De schatting is dat tegen het jaar 2100 de bevolking van Japan gedaald is naar het niveau in 1950: ongeveer 82 miljoen. Daarom spreken demografen, qua bevolkingsdiagram graag van het ‘doodskistmodel’. Nu bestaat krap 12 procent van de bevolking uit kinderen.

nigeria
Beeld door: Adriana Homolova

De piramide
De bevolking in Nigeria zal in 2050 groter zijn dan die in de VS en zal op dat moment het op twee na grootste land qua inwonertal ter wereld zijn. Vrouwen krijgen er gemiddeld vijf kinderen. Bill Gates zet in het land zwaar in op gezinsplanning.

De mythe van overbevolking

613445810_2249c2d193_b.jpg

De mythe van overbevolking

Welkom in de wereld van de bevolkingspolitiek. Hier worden begrippen als…

02_opening_B
Beeld door: Bouwe van der Molen