Donorlanden steunen VN-noodhulpfonds

16-09-2005
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Het fonds is opgezet om de VN in staat te stellen sneller en beter op humanitaire noodsituaties, zoals onlangs in Mali en Niger, te reageren. Nu moeten de VN eerst wachten tot de rijke landen financiele bijdragen overmaken, alvorens zij iets kunnen doen. 'Dat kost duizenden mensenlevens, die we kunnen sparen', aldus minister Van Ardenne voor Ontwikkelingssamenwerking.

Het fonds, dat Central Emergency Response Fund heet, moet op termijn jaarlijks 500 miljoen dollar tot zijn beschikking hebben. Jan Egeland, onder-secretaris voor Humanitaire Aangelegenheden bij de VN, juicht de financiële toezeggingen toe. 'We blijken niet altijd in staat snel en doelgericht genoeg te kunnen opereren en geld naar onze veldteams te brengen.'

Behalve Nederland hebben Groot-Brittannië, Zweden, Noorwegen, Zwitserland en Luxemburg geld beloofd.


 

Reacties