'Doelstelling van Kyoto halen zonder Amerika lukt niet'

06-04-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: ANP/onzeWereld

Bush stelt dat zich snel ontwikkelende landen als China en India ook verplichtingen moeten krijgen omdat zij ook bijdragen aan opwarming van de atmosfeer. Ontwikkelingslanden stellen dat het probleem in eerste instantie werd veroorzaakt door de rijke westerse landen via hun grote economische groei van de afgelopen decennia. Het Westen moet nu eerst maar eens bijdragen aan een oplossing.

Verschillende Europese leiders oefenden afgelopen week tevergeefs politieke druk uit op de Amerikaanse regering. Teleurgesteld stelden EU-ministers dat de VS slechts als waarnemer aanwezig zouden moeten zijn tijdens de komende klimaatonderhandelingen in Bonn.

Het IPCC, de organisatie die het wetenschappelijke onderzoek rond klimaatverandering coordineert, voelt er niets voor om de VS uit te sluiten. 'De VS stoten 20 tot 25 procent van alle broeikasgassen uit', argumenteerde IPCC-voorzitter Robert Watson vanuit zijn hoofdkwartier in Nairobi. 'Als zij het verdrag van Kyoto niet ratificeren, zal de wereldwijde uitstoot niet met het beoogde percentage (5,2) omlaag gaan.'

De uitspraken van Watson komen nadat de Europese Unie heeft aangegeven 'Kyoto' desnoods zonder de VS te ratificeren. Internationale druk op Washington om zich alsnog aan de afspraken van het Kyoto-verdrag te houden heeft vooralsnog niets uitgehaald.

Greenpeace heeft donderdag een open brief gestuurd aan grote Amerikaanse bedrijven waarin hen wordt gevraagd om een reactie op Bush' besluit. De milieuorganisatie laat doorschemeren bedrijven die het begraven van het verdrag ondersteunen op een zwarte lijst te zullen plaatsen.

De milieuorganisatie WWF stelt dat de druk op de VS via drie kanalen opgevoerd moet worden. Klimaat-campaigner Sible Schone: 'De regering Bush is een absolute ramp, laat dat duidelijk zijn. Maar de huidige situatie is tenminste wel duidelijk. Iedereen weet nu wie een internationaal klimaatverdrag blokkeert. De Republikeinen zijn zo ongeveer de laatsten in de wereld die het bewijsmateriaal van het IPCC niet geloven. '

De WWF wil de Amerikaanse overheid beinvloeden via Amerikaanse bedrijven, maatschappelijke organisaties en de internationale politiek. 'De Amerikaanse kerken hebben zich nu bijvoorbeeld ook uitgesproken voor Kyoto.'

Volgens de WWF-expert moet alles in het werk gesteld worden om de VS toch binnen boord te houden: 'Het is een achterhoedegevecht - want ooit zullen de VS toch mee moeten - maar wel van een van de machtigste man van de wereld. '

Schone: 'Tegelijkertijd moet men gewoon door gaan met de uitwerking van het Kyoto-protocol om het implementeerbaar te maken. Ook al implementeren de VS niet meteen, dan misschien wel later. Zo is het bij eerdere internationale verdragen ook gegaan.'

IPCC:
Wereld Natuur Fonds
Wereld Natuur Fonds

Reacties