Doe-het-zelfhulpverlening vaak onder de maat

10-04-2007
Door: Han Koch
Bron: Trouw

De particulier die zelf een project indient bij een ontwikkelingshulporganisatie, maakt weinig kans op subsidie. Dat blijkt uit cijfers van de ontwikkelingsorganisaties Oxfam Novib, Cordaid, Icco, Plan Nederland, Hivos en de Nationale commissie voor internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling (NCDO). Deze groep beoordeelt of projecten van voldoende kwaliteit zijn en iets toevoegen.

Bij het zelfstandig bestuursorgaan NCDO, de hoeder van het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking in Nederland, is de kans op een subsidie het grootst, zo blijkt uit de cijfers. Negen op de tien projectaanvragen worden gehonoreerd.

Bij Hivos echter zijn slechts twee op de tien aanvragen van een subsidie voorzien. De slagingskans bij de overige komt niet boven de vijftig procent uit. Afwijzingen na een eerste contact zijn over het algemeen niet in de tellingen meegenomen. Het percentage afvallers is in werkelijkheid tien tot vijftien procent hoger, denken de beoordelaars.

Draagvlak

Medewerkers van de hulporganisaties wijten het hoge slagingspercentage bij de NCDO aan de keuze die het orgaan maakt. Die zou het in stand houden van het draagvlak laten prevaleren boven de kwaliteit van de projecten. De NCDO zegt de lat echter even hoog te leggen als de andere.

Afgewezen worden scholenbouw, ziekenhuizen in de reguliere zorg, het oprichten van weeshuizen, het gesleep met goederen zoals tweede handskleding, het adopteren van arme groepen of families en het steunen van één bevolkingsgroep.

Dit artikel is , met toestemming, deels overgenomen van Trouw. Lees hier de rest van het artikel.
Lees bij dit artikel ook:
'Geschonken door Truus en Wim'.
En:
Eens/Oneens: Bij een kleine hulporganisatie komt de hulp beter terecht   

NCDO

Reacties