Discussieavond voor jongeren over lot Afghaanse vluchtelingen

04-12-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: Novib, 4 december 2002

4 december 2002

Op basis van een voorstel van minister Nawijn (Vreemdelingenzaken en Integratie) is het beleid omtrent Afghaanse vluchtelingen ingrijpend veranderd. Volgens de Nederlandse overheid is het grootste deel van Afghanistan voldoende veilig om vluchtelingen terug te sturen. Maar is dat ook zo? Donderdag 12 december discussiëren jongeren uit Gelderland over de vraag of (gedwongen) terugkeer verantwoord is en over de rol en verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid.

Op 15 september jl. is het besluit- en vertrekmoratorium voor Afghaanse asielzoekers beëindigd. Dit betekent dat tijdelijke verblijfsvergunningen worden ingetrokken en de categoriale bescherming is opgeheven. Asielaanvragen worden nu dus individueel bekeken en afgewezen asielzoekers kunnen weer teruggestuurd worden. Maar veel Afghaanse vluchtelingen zijn bang om terug te gaan. Er is (te) veel gebeurd en de veiligheidssituatie in het land is nog erg onzeker. Tegelijkertijd willen andere vluchtelingen terug om mee te helpen bij wederopbouw van hun land.

De discussieavond wordt georganiseerd in het kader van het project ‘Over Gelderse Grenzen’ (www.overgeldersegrenzen.nl). Dit project, dat in opdracht van de provincie Gelderland door ontwikkelingsorganisatie Novib wordt uitgevoerd, heeft een tweeledig doel:
Het financieel ondersteunen van drie partnerorganisaties van Novib in Afghanistan, te weten Omar, CHA en Shuhada. Het geven van voorlichting over Afghanistan en de positie van Afghaanse vluchtelingen in Nederland/Gelderland.
Uitgangspunt van het project is dat ieder mens recht heeft op een leven in veiligheid. Zolang dat in het land van herkomst niet kan, moeten mensen (ook) hier opgevangen kunnen worden. Tegelijkertijd wil de provincie een bijdrage leveren aan het verdwijnen van de noodzaak tot vluchten. Daarom ondersteunt het project, via Novib, een aantal Afghaanse organisaties die zich inzetten voor veiligheid, ontwikkeling en maatschappijopbouw.

Het doel van de discussieavond is jongeren te betrekken bij de problematiek van (Afghaanse) vluchtelingen in Gelderland. Sprekers zullen zijn:
Seddiq Mossadeq: Afghaanse vluchteling, 14 jaar woonachtig in Nederland, tandarts. Begin 2003 zal dhr. Mossadeq terug gaan naar Afghanistan.
Forugh Karimi: Afghaanse vluchtelinge, die tégen verplicht terug sturen is.
Fatma Ali: Groen Links politica.
Marchien Oosterhuis-Strating: VVD politica.
De discussieavond wordt gehouden op donderdag 12 december in het Musis Sacrum te Arnhem en begint om 20.00 uur.

Reacties