Disclaimer

Oneworld.nl is een podium dat discussie stimuleert, mits relevant en binnen de fatsoensnormen. De redactie behoudt zich te allen tijde het recht voor om berichten of reacties van derden te verwijderen, wanneer grof of anderszins ongewenste taal wordt gebruikt, of waarin personen onheus bejegend worden. Bij het herhaaldelijk plaatsen van dit soort berichten, is blokkeren van plaatsingsrecht mogelijk. Hierover wordt niet gecorrespondeerd. Oneworld.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van reacties op artikelen. Reclame-uitingen zijn alleen toegestaan via de officiële kanalen.

Reacties