‘Die OS-pet past ons allemaal?!; over betrokkenheid en kwaliteit’

26-06-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: Vereniging PSO

Iedereen kent wel een familielid, een buurman of een club die activiteiten verricht voor het goede doel. Betrokkenheid bij armoede, milieu en mensenrechten is niet meer alleen te vinden in het parti-culiere OS-veld. Het bedrijfsleven, gemeenten, Nutsbedrijven en jongerenorganisaties ontplooien tegenwoordig allemaal initiatieven op het gebied van internationale en ontwikkelingssamenwerking. Hoe verhouden die initiatieven, ingegeven vanuit de persoonlijk betrokken burger, zich tegenover de professionaliteits- en duurzaamheidseisen van de OS-wereld? Hoe wordt de kloof tussen de behoefte vanuit de burger en de professionaliteit van een organisatie gedicht? Wat zijn daarbij de uitdagingen of problemen? Waar eindigt hobbyisme en begint ontwikkelingssamenwerking? Of: hoe verenig je emotie en kwaliteit? Om hierover te discussiëren organiseert de Vereniging PSO op 9 november 2001 het symposium: ‘Die OS-pet past ons allemaal?!; over betrokkenheid en kwaliteit’ in het Neder-lands Congres Centrum te Den Haag.

In de ochtend laat PSO via haar leden zien hoe de maatschappij betrokken kan zijn bij ontwikkelings-samenwerking. In de middag vindt een opponentendiscussie plaats, waarbij initiatieven vanuit de burger tegenover die van de OS-wereld gezet worden. Erna volgt een politiek debat tussen kamerle-den, maatschappelijke en OS-organisaties met de centrale vraag: hoe kijken de verschillende politie-ke partijen aan tegen deze ontwikkeling en welke ruimte krijgt het van hen? Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met PSO via info@pso.nl / 070-3388433

Reacties