DEVENTER EN IKV STEUNEN TURKSE GEMEENTEN

09-07-2004
Door: OneWorld Redactie

IKV-projectleider Dion van den Berg ziet een grote rol voor steden in Turkije en Nederland weggelegd, waar het de Europese integratie betreft: “De democratisering die nu in Turkije plaatsvindt, komt ook voort uit lokale initiatieven van steden en burgergroepen. Zij hebben de weg bereid die nu door de Turkse regering wordt gegaan. Maar die weg kent nog vele hobbels, die van doen hebben met Europese regels en met het feit dat ontwikkeling van democratie een moeilijk en tijdrovend proces is. Juist internationale samenwerking tussen steden en allerlei groepen kan een land als Turkije helpen om deze hobbels te nemen.”

Van den Berg is blij met de actieve betrokkenheid van Deventer: “Het is een stad met een grote groep inwoners die uit Turkije afkomstig is, veel ervaring heeft met internationale contacten en ook al enkele jaren in Turkije is. Deventer loopt in Nederland voorop in de ontwikkeling van gemeentelijk internationaal beleid.” De Gemeente Deventer is uitgenodigd haar ervaringen met lokale democratie en internationale samenwerking te presenteren.

Voor de bijeenkomst zijn zeven steden uit diverse delen van Turkije uitgenodigd: Edirne, Canakkale, Tunceli, Hatay, Mardin, Urfa en Izmit of Adapazar. De keuze van de steden, die een uiteenlopende politieke signatuur hebben, is bepaald door de thema’s van de bijeenkomst: samenwerking tussen steden, de relatie tussen gemeenten en het maatschappelijk middenveld en burgers, samenwerking met steden in de EU, migratie en minderheden en grensoverschrijdende samenwerking in de regio. Deze onderwerpen zijn ook actueel in Nederland.
De bijeenkomst heeft mede tot doel het draagvlak te onderzoeken voor een meerjarenprogramma waarbinnen Turkse en Nederlandse steden en organisaties samenwerken in het kader van de Europese integratie. De organisatie van de bijeenkomst in Istanboel is in handen van HCA Turkije (een organisatie gericht op mensenrechten en democratisering) en het IKV. De Turkse steden zijn elk vertegenwoordigd door de burgemeester, de Kamer van Koophandel en Industrie en een maatschappelijke organisatie.
In december moet de Europese Commissie een besluit nemen over het al dan niet bepalen van een datum waarop onderhandelingen met Turkije over lidmaatschap kunnen starten. Van den Berg vreest dat een negatief besluit grote gevolgen zal kunnen hebben. “Turkije heeft grote vooruitgang geboekt. Dat verdient gehonoreerd te worden met een volgende stap in het toetredingsproces. Het is wel degelijk mogelijk dat een negatief besluit tot stagnatie in het democratiseringsproces leidt en weerzin oproept jegens de Europese integratie.” Van den Berg roept Nederlandse steden en organisaties op om samenwerkingsrelaties met partners in Turkije op te bouwen. Vanuit lokale gemeenschappen in Nederland kunnen we zo de democratisering in Turkije, aldus Van den Berg, schragen en een extra impuls geven.
De delegatie van Deventer (James van Lidth de Jeude, Johan Kuiper en Nicoleta Mitut) en IKV’er Dion van den Berg vertrekken op dinsdag 13 juli naar Istanboel. Op zaterdag 17 juli reizen ze terug naar Nederland.
Voor meer informatie: IKV, Dion van den Berg, telefoon: 06-29541771, E-mail: dvandenberg@ikv.nl

Reacties