Deskundigen uit eigen kring dragen internationale samenwerking

29-11-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: AgriNews en Nieuws uit samenwerkingsverband van Agriterra

“De eerste Deskundigendag hielden we nog gewoon op kantoor”licht relatiebeheerder Marly Boonman toe, “voor deze tweede moesten we al uitwijken naar Musis Sacrum te Arnhem”. Inmiddels staan er dan ook meer dan 200 deskundigen uit plattelandsledenorganisaties inschreven in de AgriPool, Agriterra’s internationale uitzendbureau. Van de 140 Nederlandstalige deskundigen kwamen er op 27 november 80 bij elkaar om van gedachten te wisselen over hun werk in binnen- en buitenland. Speciale aandacht ging deze keer uit naar interculturele communicatie.

Agriterra-deskundigen De deskundigen die Agriterra uitzendt hebben verbindingen naar een geleding van een plattelandsledenorganisatie. Daarnaast hebben ze specifieke deskundigheid op een vakterrein en bestuurlijke ervaring. Sommige hebben buitenlandervaring. Een bestuurder of medewerker van een landbouworganisatie die ooit als ontwikkelingswerker actief is geweest in, noem eens, in Zambia, is waarschijnlijk een goede kandidaat om een prospectiemissie naar dat land te doen. In zo’n missie onderzoekt Agriterra welke plattelandsledenorganisaties er in een land zijn en waar de aangrijpingspunten liggen voor activiteiten. Leden met speciale belangstelling voor Internationale Samenwerking zullen bij voorkeur op een kennismakingsmissie worden ingezet. Iemand zonder die buitenlandervaring maar met specifieke deskundigheid op de aardappelketen zal eerder voor een adviseringsmissie in een aardappelprogramma worden ingezet. Spreekt hij of zij de taal niet dan zorgen we voor een tolk. Een lid van het bestuur van een Nederlandse organisatie zullen we bij voorkeur aanzoeken als deze organisatie met een organisatie in het buitenland haar samenwerking wil verankeren. Kortom, voor verschillende missies zoekt Agriterra verschillende soorten deskundigen. Meer deskundigen uit ontwikkelingslanden De groep deskundigen uit ontwikkelingslanden is snel groeiend. Dat is actief beleid van Agriterra waarvoor ze inmiddels 10 Chief Technical Advisors aan het werk heeft in even zovele ontwikkelingslanden. De inschrijving, selectie en voorbereiding gebeurt grotendeels on line via www.agripool.org, een onderdeel van het grotere www.peasantsworldwide.net, het informatie en documentatiecentrum van de georganiseerde landbouw.

volledige tekst presentatie van Kees Blokland

Reacties