Denken over voedsel

01-03-2006
Door: Tekst: Evelijne Bruning


Tegenwoordig is Fresco adjunct-directeur-generaal van de FAO, de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties in Rome. En dit jaar ook Clevaringa-hoogleraar in Leiden, waar ze in haar college excursies organiseert naar de supermarkt. Omdat Fresco haar studenten vooral aan het denken wil krijgen. Denken over voedsel.

Louise Fresco vindt namelijk dat de moderne wereldburger 'een onverschillige grazer is geworden,' en heeft er een persoonlijke missie van gemaakt daar verandering in te brengen. Fresco roept op tot het invoeren van een nieuwe spijswet. Die moet niet gaan over taboes, religieuze kaders of dieetvoorschriften, maar aanzetten tot nadenken. 'Juist hier. We hebben een lange traditie van voedselproductie, en uitstekend onderzoek. Maar het ontbreekt aan een breed maatschappelijk debat over hoe we om willen gaan met ons eigen voedsel, en met dat van anderen. Dat debat moet leiden tot een kennisbasis waarop we stevige en goede beslissingen kunnen neerleggen.' Fresco roept daarom een ieder op om in gesprek te gaan over voedsel. Gewoon met de buren. 'Geef zélf eigenhandig een nieuwe vorm aan het mondiaal debat.' Vrijblijvend is haar spijswet niet, vindt Fresco. 'Uiteindelijk moet dat debat leiden tot een beter gebalanceerde consumptie en grotere biodiversiteit.' Daar is dan wel de overheid voor nodig, want, denkt Fresco: 'De markt is niets meer dan een mechanisme. Die biedt geen enkele garantie. En dus moet de markt gereguleerd worden door een overheid met verantwoordelijkheidsgevoel. Anders is het gevaarlijk.'Reacties