Definitieve datum voor Nederlands Sociaal Forum vastgesteld

17-06-2004
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Het Forum komt tot stand door de samenwerking van de platforms Keer het Tij en De Nieuwe Dialoog. Deze coalitie vertegenwoordigt bijna 400 organisaties en richt zich op alternatieve manieren van globaliseren.

Het opdoen van inspiratie en het uitwisselen van ideeën over een ander Nederland is het doel van het Forum, dat plaats heeft tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie. Net als het Wereld Sociaal Forum (WSF) en het Europees Sociaal Forum (ESF), moet ook het NSF een open bijeenkomst worden die het mogelijk maakt de onderlinge samenwerking tussen Nederlandse sociale bewegingen te versterken. De organisatie rekent op duizenden deelnemers.

Thema’s

In seminars, workshops en plenaire bijeenkomsten zullen de deelnemers discussiëren over de hoofdthema’s oorlog en vrede, milieu en duurzame ontwikkeling, neoliberalisme en privatisering, sociale rechtvaardigheid, antiracisme en onderwijs, media en cultuur. Volgens medeorganisator Keer het Tij zal in de discussies onder meer worden geprobeerd een link te leggen tussen Nederlands beleid en internationale ontwikkelingen.

‘Anderglobalisering wordt vaak gezien als iets van het buitenland,’ zegt René Danen van Keer het Tij. ‘Daarom is het heel bijzonder dat we zoiets groots van de grond kunnen krijgen in Nederland.’

In 2001 werd in Brazilië het eerste Wereld Sociaal Forum gehouden, dat een jaarlijks vervolg kreeg. Dat een andere, rechtvaardiger wereld nodig en mogelijk is, vormt het uitgangspunt van het WSF. Aan de manifestatie nemen tienduizenden mensen deel. Afgelopen november vond het eerste Europese Sociaal Forum plaats.

color=red>

Het Nederlands Sociaal Forum
Platform Keer het tij
Platform Keer het tij

Reacties