Deelnemers duurzaamheidstop kunnen hun CO2-uitstoot afkopen

15-08-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS

De 60.000 deelnemers die verwacht worden, zullen samen 500.000 ton koolstofdioxide produceren - het belangrijkste broeikasgas. De schatting komt van de Johannesburg Climate Legacy 2002 (JCL), een initiatief van het Zuid-Afrikaanse bedrijfsleven.

Via hun website biedt die organisatie de deelnemers aan de conferentie de mogelijkheid geld over te maken voor projecten die Zuid-Afrika moeten helpen hernieuwbare energiebronnen aan te boren of te investeren in rationeel energiegebruik. Delegatieleden kunnen op de website hun eigen CO2-productie berekenen. Op die manier maken ze uit hoeveel ze moeten betalen om weer een zuiver geweten te hebben.

Zuid-Afrika stoot 42 procent van totale Afrikaanse CO2 uit

Volgens de JCL maakt een gift van 10 dollar de uitstoot van 1 ton CO2 goed. Als de actie 5 miljoen dollar oplevert, is het negatieve milieu-effect van de top helemaal weggewerkt. Het geld gaat onder meer naar de installatie van zonnecollectoren, de verspreiding van biogasinstallaties en de begeleiding van bedrijven en instellingen om efficiënter met energie om te springen.

De organisatoren van de top maken zich ook sterk dat er op de top alleen ‘groene' elektriciteit zal worden verbruikt, opgewekt door zonne- en windenergie. Dat is wel een virtuele operatie: de elektriciteit in de vergaderzalen en hotels in Johannesburg komt van het gewone stroomnet. Maar het plaatselijke elektriciteitsbedrijf City Power meet het verbruik van de top en koopt een gelijke hoeveelheid groene stroom aan van alternatieve producenten.

Dat zorgt wel voor een aanzienlijke meerkosten: groene stroom is in Zuid-Afrika namelijk twee keer zo duur als de elektriciteit die in de traditionele steenkoolcentrales wordt opgewekt. De organisatoren kunnen zich de groene stroom dan ook alleen maar veroorloven dankzij een gift van de Amerikanen, ironisch genoeg het land dat veruit het meeste bijdraagt aan het broeikaseffect.

Zuid-Afrika hoopt dat de top een doorbraak zal zijn voor hernieuwbare energiebronnen. Door de 'vuile' centrales en het relatief hoge energieverbruik in Zuid-Afrika is het land in z'n eentje goed voor 42 procent van alle CO2 die in Afrika wordt uitgestoten.

Voor de berekening van CO2-uitstoot van deelnemers

Reacties