Debat: Schendt de Wereldbank de rechten van inheemse volken?

19-08-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

De Wereldbank financiert grootschalige ontwikkelingsprojecten zoals mijnbouw, olie- en gaswinning en het bouwen van stuwdammen. Als gevolg van dergelijke projecten kunnen inheemse volken worden gedwongen hun grondgebied te verlaten. Of hun leefgebied wordt ernstig vervuild.

Klacht van de inheemse bevolking is dat zij niet worden geraadpleegd over die projecten. Er wordt onvoldoende rekening gehouden met hun wensen en zij kunnen hun eigen initiatieven niet rechtstreeks voorleggen aan de Wereldbank. Dat laatste omdat de financiering van de Bank loopt via de overheid van betreffend land.

In het beleid van de Wereldbank wordt wel gekeken naar de gevolgen voor inheemse volken van de projecten. Maar de beslissing over het wel of niet rekening houden met die belangen van inheemse volken ligt in laatste instantie bij de regering.

Schendt de Wereldbank daarmee de rechten van de inheemsen? En wat kunnen de Wereldbank en donorlanden als Nederland doen om meer recht te doen aan de wensen van inheemse volken?

Klik hier voor meer achtergrond

Op woensdag 28 augustus vindt in cafe Dudok in Den Haag een live debat plaats over de vraag: 'Geef de Wereldbank de inheemse volken nog krediet?'

Dit debat is een onderdeel van de debattenserie 'Door de Bank Genomen', deze maand georganiseerd door BothENDS en NCIV (Nederlands Centrum voor Inheemse Volken).

Door de Bank Genomen, discussiepagina
NCIV
NCIV

Reacties