De Postbank is er voor ons Allemaal !

19-02-2001
Door: OneWorld Redactie

Attac Nederland ziet deze stappen van de Postbank als symptoom van een ontwikkeling, die de liberalisering van het internationale kapitaalverkeer in de afgelopen twintig jaar teweeg heeft gebracht. Ooit was de Postbank – als Rijks Post Spaarbank en Postcheque en Girodienst - de bank die ervoor diende te zorgen dat elke Nederlander zijn of haar geld giraal kon beheren. Deze nutsfunctie wordt nu ondergeschikt gemaakt aan het winststreven als hoogste prioriteit en daarmee plooit de Postbank zich naar een economie die niet langer dienstbaar is aan de samenleving, maar zichzelf heeft verheven tot doel waar alles voor moet wijken. Daarom wil Attac Nederland in de vorm van een manifest een signaal afgeven aan de Postbank. Meer info.
Attac Nederland

Reacties