De Europese Unie en de WTO-vergadering in Qatar

26-10-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: Reuters 10/10/01, Inside US Trade 12/10/01

In een poging Derde Wereldlanden mee te krijgen in een nieuwe ronde van de WTO in Qatar, noemt EU-handelscommissaris Pascal Lamy de ministeriele top een ‘ontwikkelingsronde’. Toch wordt er vanuit Zuidelijke landen tot dusver niet enthousiast gereageerd op de voorstellen van de EU.

Dit lijkt alleen maar erger te worden nu de EU vast blijft houden aan het standpunt om milieu-thema’s op te nemen in de nieuwe handelsronde. De meeste WTO-leden zien daar weinig heil in, terwijl de EU zelfs beweert dat ze “onoverkomelijk onderdeel uitmaken van” nieuwe onderhandelingen. De EU presenteerde twee concept-voorstellen voor de komende WTO-vergadering, die het zuidelijke argwaan echter niet vermochten op te heffen. Persbureau Reuters citeerde als reactie een niet bij name genoemde Zuid-Amerikaanse diplomaat die verklaarde “niet bereid te zijn enige onderhandelingen op dit gebied te voeren”. Volgens Reuters zijn de zuidelijke landen bang voor ‘groen protectionisme’ door de Europese landen. De zuidelijke landen vinden de VS aan hun kant, die ook geen belang heeft bij het instellen van milieu-clausules in handelsverdragen.

Volgens de Amerikaanse ‘Inside US Trade’ werden op de informele EU-top in Luik op 8/9 oktober twee ‘vertrouwelijke’ concepten op milieu-gebied gepresenteerd, met het oogpunt die voor te leggen aan de aanwezigen op de mini-WTO-top in Singapore een week later. Volgens beide voorstellen zouden landen een paar maanden tijd hebben om voorstellen in te brengen, waarna snel besluiten genomen zouden moeten worden.

Reacties