‘De Derde Kamer’ wil meer aandacht voor mondiale zaken

20-02-2003
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

De Derde Kamer, grotendeels een virtueel project, wil in het politieke debat meer aandacht voor duurzame ontwikkeling, ontwikkelingssamenwerking en internationale betrekkingen. Een op de zeven mensen lijdt dagelijks honger. Een op de vijf personen moet leven van minder dan een euro per dag. Maar in Nederland krijgt dat nauwelijks aandacht, vinden de organisatoren van De Derde Kamer.

'Daar moet iets aan gedaan worden,' zegt oud-premier Ruud Lubbers, die samen met Aad van den Heuvel en Yvette Forster ambassadeurs zijn van het project.

Het initiatief is genomen door de Nationale Commissie voor internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling (NCDO). 120 Nederlanders en 30 personen uit het Zuiden mogen na een selectie zitting nemen in de Derde Kamer en een jaar lang discussiëren over mondiale onderwerpen. NCDO-directeur Henny Helmich: ‘Wij zijn op zoek naar personen die een uitgesproken mening hebben over internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling om deel te nemen aan het debat.’

Millenniumdoelstellingen

Vier regionale wervingsbijeenkomsten door het land moeten de mensen aantrekken. Dan zijn er verschillende ‘Kamerdebatten’ die resulteren in een plenaire zitting van De Derde Kamer in Den Haag. Daar krijgen politici van Eerste en Tweede Kamer een beleidsadvies voorgelegd.

De acht Millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties, waarin onder andere wordt gestreefd naar halvering van de armoede en honger in de wereld voor het jaar 2015, leggen de basis voor De Derde Kamer.

Niet iedereen vindt overigens dat er geen debat is. Kersvers Tweede-Kamerlid voor de PvdA en oud-directeur van de SNV Thea Fierens, zegt: ‘Het debat is niet dood. Overal zie je activiteiten voor ontwikkelingssamenwerking en acties voor het Zuiden. Het debat staat alleen niet op de voorpagina van de Nederlandse kranten.’ Toch prijst Fierens het initiatief: ‘De Derde Kamer is te omhelzen voor haar actie’.

’Eindelijk de verdiende aandacht’

Maatschappelijke organisaties in Nederland prijzen het initiatief, zo bleek woensdag op een persconferentie. Zij verwachten dat hun werkveld, de ontwikkelingsproblematiek, nu 'eindelijk de verdiende aandacht' zal krijgen. Op dit moment overschaduwt Irak het debat. ‘Juist zo’n oorlog(sdreiging) raakt Afrika het hardst,’ vindt de organisatie You for Uganda. ‘De Derde Kamer zou ervoor moeten zijn om dat aan de Nederlandse politiek duidelijk te maken.’

OneWorld Nederland heeft de website ontwikkeld.


Loe Schout schrijft:
"De derde kamer, leuk idee, althans qua naam. Bij nader inzien, na wat rondgestruind te hebben op de website, vind ik de uitwerking onvoorstelbaar belegen. Om een paar dingen te noemen:
1. Bij alle thema's wordt voor meer informatie doorverwezen naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. Alsof er rond een thema als bijvoorbeeld mensenrechten niet nog een paar groepen in Nederland te bedenken zijn die over dat thema een mening zouden kunnen hebben...
2. Wie selecteert die 150 derde kamerleden? Het instituut voor publiek en politiek? Op grond van welke status kan dit instituut dit doen? Op grond van welke criteria. Waarom niet een publiekskeuze? Of moet de derde kamer een nieuw soort regentenkamer worden?
3. Ergens wordt gesteld dat de derde kamer een virtueel gebeuren zal zijn. Dan verwacht je vervolgens een interactieve site met veel mogelijkheden om discussie te voeren en om betrokkenheid van publiek te stimuleren. Weinig van dit alles, tja, een open deur poll en een e-card, wow!
Jammer, gemiste kans."

Marije van Zomeren, directeur OneWorld.nl, reageert:
"Graag reageer ik op het derde punt van Loe Schout met betrekking tot de website van de Derde Kamer. Deze is ontwikkeld door OneWorld. Gezien de keuze voor een gefaseerde uitbouw van het project zullen vernieuwende interactieve elementen pas in een later stadium toegevoegd worden. Medio november vindt de eerste Derde Kamer bijeenkomst plaats. Wij hopen dan met een multimedia aanpak bij te dragen aan een levendig debat met verschillende stakeholders."

De Derde Kamer

Reacties