De Derde Kamer

01-11-2004
Door: Tekst: Martine van der Horn


Op 29 oktober, tijdens de slotzitting van de Derde Kamer 2004, kwam het eindoordeel: alle door de leden ontwikkelde ideeën werden besproken en in stemming gebracht. De leden zelf, politici, ambtenaren en het bedrijfsleven gaven hun mening. En die was positief: vijf van de zes voorstellen haalden de eindstreep. Alleen het voorstel om Defensie in te zetten voor de veiligheid in ontwikkelingslanden sneuvelde. De themagroep armoedebestrijding kwam als winnaar uit de bus. Minister Van Ardenne gaat de plannen bekijken en overweegt voorstellen over te nemen.

Voor 2005 zoekt de Derde Kamer 150 nieuwe leden (120 Nederlanders en dertig mensen uit ontwikkelingslanden) met een uitgesproken mening over ontwikkelingssamenwerking. Tot 31 december kunnen geïnteresseerden zich via de website van de Derde Kamer aanmelden. Eind februari 2005 zal de nieuwe Derde Kamer worden geïnstalleerd.

www.dederdekamer.orgReacties