‘Dalits systematisch gediscrimineerd na Tsunami’

22-02-2007
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

'Anderen hebben boten en netten ontvangen, maar wij niet. We hebben onze bronnen van inkomsten verloren, we hebben nauwelijks te eten en geen geld om de lekken in onze hutten te dichten. Het is maar beter dat er een volgende tsunami komt, die ons meeneemt', zegt een kasteloze visser uit Pulicat.

 

Met dit citaat begint het rapport 'Making things worse' dat onder meer op basis van bezoeken aan dalitgemeenschappen is geschreven. Uit de getuigenissen die tijdens deze bezoeken zijn opgetekend, blijkt dat de dalits, die ook wel onaanraakbaren worden genoemd, door de hulpverlening systematisch zijn gediscrimineerd tijdens de noodhulp en wederopbouwfase na de tsunami van 26 december 2004.

 

Niet op de lijst

 

Omdat de dalits niet op de namenlijsten van vissersgemeenschappen voorkwamen, ontvingen zij geen hulp. De hulpverleners hebben zich niet gerealiseerd dat de groep die door de Indiërs wordt omschreven als vissers niet een beroepsgroep is maar een kaste. Dalits mogen officieel niet vissen tenzij ze in dienst zijn van de visserskaste. Dit gold voor duizenden Dalits die langs de kust werken en wonen. Hun huizen en werktuigen raakten ook beschadigd door de vloedgolf.

 

Omdat zij niet op de officiële lijsten voorkwamen konden de dalits echter fluiten naar de rijst die vlak na de ramp werd uitgedeeld, moesten ze zelf hun doden ruimen en kregen ze geen tijdelijk onderdak en andere hulpmiddelen aangeboden. Ook kwamen zij niet in aanmerking voor de huisvestings- en werkprogramma's die in de wederopbouwfase werden opgezet.

 

De situatie van de dalits is daardoor ernstig verslechterd sinds de ramp. De slogan 'building back better' die door de hulporganisaties werd gehanteerd als het om de wederopbouw na de tsunami ging, kan volgens het rapport voor de dalits beter worden veranderd in 'building back worse'.

 

Vernietigende conclusies

 

De conclusies zijn vernietigend voor hulporganisaties. Zij hadden volgens het Dalit Netwerk Nederland kunnen weten dat de kastelozen worden achtergesteld in de Indiase samenleving.  Na de aardbeving in Gujarat in januari 2001 was immers ook gebleken dat de dalits werden gediscrimineerd.

 

Diegenen die niet bij de hulpverlening na deze ramp betrokken waren, hadden volgens het rapport in de eerste weken na de ramp hun fout kunnen inzien nadat er in de media publicaties verschenen over de toestand van de dalits. Dit is, op een paar uitzonderingen na, echter niet gebeurd aldus het Dalit Netwerk Nederland.

 

Het Dalit Netwerk Nederland is een samenwerkingsverband tussen de Landelijke India Werkgroep, Cordaid, Icco, Justitia et Pax Nederland, CMC en Kerkinactie.

 

 

Dalit Netwerk Nederland

Reacties