Dag van de Mensenrechten: ‘2001 rampjaar met lichtpuntjes’

10-12-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS

Robinson concludeert dat wie opkomt voor de mensenrechten 'al te vaak wordt geïntimideerd of vermoord'. Wereldwijd woeden de gewapende conflicten als nooit tevoren en de ‘religieuze onverdraagzaamheid en het racisme tieren welig op elk continent'.

Centraal dit jaar stond ‘11 september’. Die dag haalde de agenda van mensenrechtenactivisten overhoop. De zelfmoordaanslagen in New York en Washington hebben 'nieuwe uitdagingen' doen ontstaan, aldus Robinson. En dan heeft ze het niet louter over de aanslagen zelf.

Robinson stelt dat de mensenrechten in Afghanistan er 'op korte termijn op achteruit zijn gegaan door de militaire strategie (van de VS), de verhuizing van zoveel burgers en het effect van de bombardementen’.

Naar aanleiding van de internationale dag van de mensenrechten drukt Robinson haar bezorgdheid uit over de nieuwe anti-terrorismewetten in de VS en de willekeurige arrestaties en de schendingen van burgerrechten die daarmee gepaard gaan.

Amnesty International zegt dat de tragedie in New York wordt aangewend om de mensenrechten in het algemeen en de rechten van vluchtelingen in het bijzonder te ondermijnen. De mensenrechten worden bedreigd in naam van de veiligheid, zegt Amnesty naar aanleiding van de Dag van de Mensenrechten. Het jaar 2001 was mede daardoor allerminst een succesjaar. Toch ziet de Hoge Commissaris enkele lichtpuntjes.

Het debat over de mensenrechten spitste zich in 2001 vooral toe op de globalisering. Robinson heeft meer hoop dan in het begin van het jaar 'dat het tot een ernstig debat over ethische globalisering kan komen. Meer mensen begrijpen nu hoe belangrijk het is om de ongelijkheid in de wereld aan te pakken,' zegt ze.

Racisme was het tweede belangrijke thema dit jaar. De Wereldconferentie tegen het Racisme in Durban in de eerste week van september was volgens de Hoge Commissaris een 'eerlijke en soms pijnlijke dialoog over één van de meest brandend actuele vraagstukken van de mensheid'.

Op het VN-hoofdkwartier in New York discussiëren diplomaten drie maanden na afloop van de conferentie nog volop over drie zinnetjes die verwijzen naar herstelbetalingen voor de schade geleden in de periodes van de slavenhandel en de kolonisatie.

De clausules werden goedgekeurd in Durban. Maar volgens de Afrikanen maken ze dus deel uit van het actieprogramma, dat bindende verklaringen bevat. De Europeanen zeggen dat ze deel uitmaken van de slotverklaring en als dusdanig geen verplichtingen inhouden.

Mensenrechtenafdeling van de VN
Amnesty International, afdeling Ned
Amnesty International, afdeling Ned
Amnesty International, afdeling Ned

Reacties