Cursus mensenrechten voor Birmese ambtenaren

01-05-2000
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS

Het verlenen van hulp aan Birma is zeer omstreden omdat het generaalsregime in Rangoon al jarenlang wordt beschuldigd van het massaal schenden van mensenrechten en betrokkenheid bij drugshandel. De Verenigde Naties en vele westerse landen proberen Birma al jaren diplomatiek te isoleren. Ook mensenrechtenorganisaties veroordelen rechtstreekse samenwerking met de militaire junta.

In het document verdedigt de Australische regering zich al bij voorbaat tegen kritiek. 'De Birmese regering heeft positief gereageerd op onze inspanningen om een officiële instelling voor de mensenrechten op te richten.' Het document is een briefing aan het Australische parlement.

Volgens de regering is ontwikkelingshulp in dit kader verdedigbaar. Minister voor buitenlandse zaken Downer zegt dat zijn initiatief tot doel heeft het VN-beleid - de diplomatieke boycot - 'aan te vullen'. Maar hij stelt ook dat 'roepen vanaf de zijlijn blijkbaar niets heeft opgeleverd.'

De Australische ontwikkelingshulp aan Birma werd in 1990 opgeschort. Dat was nadat de militaire junta de verkiezingen had geannuleerd die overtuigend gewonnen waren door de Nationale Liga voor de Democratie van Nobelprijswinnares Aung San Suu Kyi.

In augustus vorig jaar gooide de Australische regering het roer om. De Australische Mensenrechtencommissaris Chris Sidoti begon toen gesprekken met de Birmese regering over de oprichting van een 'onafhankelijke instelling voor de mensenrechten' in Birma.

Dwangarbeid
Vertegenwoordigers van de Birmese oppositie reageren woedend op de hervatting van de hulp aan Birma. 'Dergelijke initiatieven zullen de militaire regering in Birma niet doen bijdraaien,' zegt Myint Cho van het Burma Office in Sydney. 'Alleen een einde van de mensenrechtenschendingen zou een teken zijn dat er iets ten gronde kan veranderen.'

De Australische strategie om ambtenaren te overtuigen en zo binnen het overheidsapparaat weerstand tegen de militairen te creëren, doet hij als onrealistisch van de hand. In alle ministeries zitten militairen, en alle departementen zouden meewerken aan de repressie tegen de oppositie.

Ook de Australische mensenrechtenbeweging stelt vragen bij het pompen van geld in een mensenrechtencursus voor ambtenaren van een wreed en koppig regime.

De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) klaagt Birma bijvoorbeeld al jaren aan vanwege het gebruik op massale schaal van dwangarbeid. En ondanks gedetailleerde rapporten en sancties blijft dwangarbeid plaatsvinden.

Aung San Suu Kyi verzette zich vorig jaar al tegen de koerswijziging van de Australische regering. 'Het beleid van de Australische regering draagt niet bij aan een versnelling van de democratisering in Birma," zei ze toen. 'Soms maken we ons een beetje zorgen.'

Meer lezen over Birma

Reacties