Wel of geen nationale hulpactie?

22-10-2014 Bron: OneWorld
giro 555
CC Flickr
Waar blijft de nationale tv-actie voor ebola, vragen veel mensen zich af. Barbara Bosma, woordvoerster van Giro 555, sprak in de Volkskrant over een “complex verhaal”. Naast de ebola-epidemie zijn er door de VN namelijk nog vier andere landen als ramp bestempeld: Syrië, Noord-Irak, Zuid-Sudan en de Centraal Afrikaanse Republiek. Wie bepaalt of een ramp een nationale hulpactie krijgt?
Interview – 

Het bestuur van de Stichting Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) beslist bij grote humanitaire rampen of er een nationale hulpactie wordt georganiseerd. Het bestuur bestaat uit tien directieleden van de deelnemende hulporganisaties, waaronder één (roulerende) actievoorzitter/vicevoorzitter. Op dit moment is dat Cordaid mensen in Nood. Zodra besloten is om een nationale actie te beginnen, is Cordaid verantwoordelijk voor het opzetten en coördineren ervan.

“Soms is het heel duidelijk dat er een nationale actie moet komen”, zegt Barbara Bosma. De tyfoon Haiyan die 8 november 2013 over de Filipijnen raasde, is daar een goed voorbeeld van. “Voor een uitzonderlijke ramp als deze was maar een half uur overleg nodig. In andere gevallen is het nodig om langer stil te staan bij de criteria.”

Welke criteria?
“We kijken naar de omvang van de ramp en in hoeverre hulporganisaties zelf hulp kunnen bieden. Daarnaast is het belangrijk dat het Nederlandse publiek bereid is om geld te doneren. We letten ook op de hoeveelheid media-aandacht. Het helpt als een ramp in veel kranten voorpaginanieuws is en als het Journaal ermee opent.”

Wie checkt of een ramp aan de criteria voldoet?
“Dat is een gezamenlijke afweging. We zetten niet simpelweg vinkjes bij ieder criterium. De organisaties overleggen erover en daar komt een conclusie uit. De omvang van de ramp en de hulpmogelijkheden van de organisaties zijn vaak al door de deelnemende organisaties onderzocht omdat ze in het rampgebied afzonderlijk al actief zijn. Ze zijn ter plekke aanwezig om hulp te bieden. De geefbereidheid wordt door middel van een enquête onderzocht.”

Wat als er nog geen onderzoek is gedaan?
“Het bestuur vraagt soms aan alle organisaties om een formulier in te vullen met een eigen inschatting van de criteria. Die inventarisatie helpt om een goed besluit te kunnen nemen. Het onderzoek naar de geefbereidheid van Nederlanders is de taak van de actievoorzitter.”

Wanneer is een nationale hulpactie aan de orde?
“Als een directielid denkt dat een nationale hulpactie nodig is, stelt hij dit voor aan de voorzitter. Meestal is er diezelfde dag nog een vergadering en vertelt ieder directielid hoe zijn organisatie tegenover de ramp staat.”

En dan?
“Er wordt een algemeen besluit genomen. Dat kan zijn dat er een giro 555-actie start of dat er meerdere vergaderingen nodig zijn. Voor de hulpactie voor Syrië waren bijvoorbeeld meerdere vergaderingen nodig, omdat deze ramp zich langzaam ontwikkelde. Iedereen moet uiteindelijk achter de nationale hulpactie staan.”

Is er al vergaderd over ebola?
"Ja, ebola staat voortdurend op onze agenda, maar een besluit is nog niet genomen."

Dat er voor sommige rampen, zoals ebola, geen nationale inzamelingsactie is, betekent niet dat er helemaal geen actie wordt gevoerd. Hulporganisaties hebben ook afzonderlijk projecten lopen. “Mensen kunnen natuurlijk altijd hun bijdragen geven om mensen in nood te helpen. De SHO volgt de acties van deelnemende organisaties en geeft hiervan op de website een overzicht."

Wat er gebeurt zodra besloten is om een nationale hulpactie te starten, zie je hier:

Roos den Hollander


Redactiestagiare bij OneWorld

Lees meer van deze auteur >

Reacties