Conventie tegen kinderarbeid in recordtijd geratificeerd

20-11-2000
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS/doris

De Conventie tegen de ergste vormen van kinderarbeid van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) werd in juli vorig jaar goedgekeurd. Sindsdien is het door regeringen van 40 landen in een recordtijd geratificeerd. Er waren 40 landen nodig om het verdrag in werking te doen treden.

Het gaat om de ‘snelste ratificatie uit de 81-jarige geschiedenis van de ILO,’ onderstrepen woordvoerders van de organisatie. Onder de voortrekkers zitten landen als de Verenigde Staten, Canada, Finland, Ierland en Groot-Brittannië, maar ook Brazilië, Mexico, Zuid-Afrika, Malawi, Ghana en Thailand.

Nederland zal binnenkort het verdrag ratificeren. Dat dat nog niet is gedaan komt volgens de FNV omdat Nederland eerst de wetgeving wil aanpassen, alvorens over te gaan tot ratificatie van de ILO-conventie. De meeste landen ratificeren eerst en passen daarna hun wetgeving pas aan, aldus FNV Mondiaal, de internationale tak van de vakbond.

Het verdrag verbiedt alle landen die ondertekenden om kinderen te laten werken in ongezonde of anderszins voor hun ‘normale groei naar volwassenheid’ schadelijke omstandigheden.

Vijf vormen van kinderarbeid of - exploitatie moeten door de betrokken regeringen ten koste van alles worden uitgebannen:

  • alle vormen van (schuld)slavernij of kinderhandel
  • dwangarbeid - gedwongen militaire rekrutering van minderjarigen
  • kinderporno of -prostitutie
  • het inzetten van kinderen in onwettige economische activiteiten als drugsproductie of -handel.

Kinderrechtenactivisten juichen de snelle ratificatie van Conventie 182 toe. ‘Het verdrag is een nieuw juridisch wapen in onze strijd voor erkenning van het principe dat kinderen dezelfde elementaire mensenrechten hebben als volwassenen,’ zegt Bruce Harris van kinderrechtenorganisatie Casa Alianza in Costa Rica.

‘Het is niet meer dan een stap in de goede richting,’ nuanceert Kailash Satyarthi van de Global March Against Child Labour. ‘Nu komt het erop aan toe te zien op de effectieve vertaling van de conventie in nationale wetten die bovendien afdwingbaar zijn.’

Meer schuldslaven in Zuid-Azië
De activist verwijst naar die andere cruciale conventie, het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties: ‘Op twee landen na (waaronder de VS) heeft de hele wereld het verdrag geratificeerd. Maar dat belet niet dat tientallen miljoenen kinderen nog steeds onnoemelijk lijden. Zonder wettelijke dwang en controle blijft zo’n conventie louter een belofte.’

Het Internationale Programma voor de Uitbanning van Kinderarbeid (IPEC) van de ILO schat het aantal werkende 4- tot 15-jarige kinderen in arme landen op 250 miljoen. Ongeveer de helft werkt voltijds, zo'n 60 miljoen kinderen lijden onder de ‘ergste vormen van kinderarbeid en – uitbuiting’.

Azië is met 153 miljoen werkende kinderen en tieners de trieste recordhouder. Pakistan en India scoren het slechtst. In Afrika werken 80 miljoen 15-jarigen, in Latijns Amerika 17 miljoen.

Volgens Swapan Mukherjee, een Indiase activist, neemt het aantal minderjarige schuldslaven in Zuid-Azië de laatste jaren eerder toe dan af. Ook in Latijns Amerika verslechtert de toestand, meent Harris.

In Oost-Afrika worden steeds meer kinderen in de seksindustrie gedreven. ‘Nu westerse landen hun wetgeving verscherpen, keren de perverse bazen en klanten van de kinderseksindustrie zich naar landen met een laksere wetgeving,’ waarschuwen de kinderrechtenactivisten.

Het Internationale Programma voor de Uitbanning van Kinderarbeid: IPEC, met statistieken
Kaart met landen die hebben geratificeerd
Kaart met landen die hebben geratificeerd
Kaart met landen die hebben geratificeerd

Reacties