'Conventie en uitbreiding ondermijnen Europese ontwikkelingshulp'

22-05-2003
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

De Conventie stelt onder meer voor om de aparte raad voor ontwikkelingssamenwerking te schrappen en onder te brengen in de nieuwe Raad voor het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid (CFSP). Met andere woorden: ontwikkelingssamenwerking, en ook humanitaire hulp, worden een zaak van de Europese minister van Buitenlandse Zaken, als die er komt. De ontwerptekst omschrijft ontwikkelingssamenwerking als een ‘instrument voor externe actie’.

De Europese Unie ziet ontwikkelingshulp steeds meer als een verlengstuk van haar buitenlandse ambities, zo waarschuwde de British Overseas NGO for Development (Bond) - een netwerk van 270 niet-gouvernementele organisaties - maandag in Brussel.

Handel en Veiligheid

De voorstellen die tot nu toe aan bod zijn gekomen in de club van Valery Giscard d'Estaing, voorzitter van de Conventie, ondergraven het idee dat ontwikkelingssamenwerking zijn eigen middelen en doelstellingen moet hebben.

Volgens verschillende organisaties zal dat zowel de kwaliteit als de omvang van de Europese ontwikkelingssamenwerking in het gedrang brengen. ‘In heel Europa is er nu een trend om ontwikkelingssamenwerking en de instellingen die zich er over ontfermen, ondergeschikt te maken aan de doelstellingen van handel en veiligheid. Ontwikkelingshulp is echter gemaakt om armoede te bestrijden en duurzame ontwikkeling te promoten en niet om bondgenoten te belonen in een oorlog tegen de terreur, of economische partners te ronselen of migratie te verhinderen,’ zegt Mikaela Gavas van Bond.

Minst ontwikkelde landen

De organisaties eisen dat de Conventie in het uiteindelijke verdrag - dat volgende maand klaar moet zijn - een apart hoofdstuk vrijmaakt voor ontwikkelingssamenwerking en dat de Europese Unie zijn ontwikkelingssamenwerking toespitst op de Minst Ontwikkelde Landen.

EU-commissaris voor Ontwikkelingssamenwerking Nielson is het met de protesten eens. ‘De humanitaire hulp van de EU is een systeem dat goed functioneert,’ zei hij, en het is onverstandig om daaraan te morrelen.

Nielson vreest dat ontwikkelingssamenwerking en noodhulp een politieke speelbal worden. ‘De voorstellen kunnen ertoe leiden dat de EU intervenieert in sommige crises en in andere niet, afhankelijk van wat er politiek te verdienen valt.’

Het ontwerp van de nieuwe Europese grondwet wordt volgende maand voorgesteld door de Conventie. De laatste knopen moeten worden doorgehakt op een intergouvernementele conferentie eind 2003 of begin 2004. Dan is de nieuwe Europese Unie een feit.

Reacties