Congo-Nieuwsbrief

24-04-2003
Door: OneWorld Redactie

Werkgroep Congo-Ned geeft in haar Nieuwsbrief nr.3 een overzicht van de nog steeds problematische situatie in het door oorlog geteisterde Congo. Enkele onderwerpen zijn: de grondstoffenroof, de aanwezigheid van Rwandese en oegandese legers en het door Congolese partijen gesloten accoord. Verder aandacht voor Kisangani waar mensenrechtenorganisaties met veel moed aan het werk zijn en voor enkele belangrijke publicaties over de humanitaire en politieke situatie in Congo.

website van werkgroep Congo-Ned

Reacties