Conferentie Religie en Ontwikkeling

25-10-2004
Door: OneWorld Redactie
Bron: Oikos

Op 3 november aanstaande wordt in Den Haag een conferentie gehouden over Religie en Ontwikkeling. Het doel van deze conferentie is enerzijds het belang aantonen van het betrekken van de factor religie bij het spreken en denken over ontwikkeling, en anderzijds het vaststellen van thema's die aan de orde zullen komen bij het op te richten kenniscentrum religie en ontwikkeling.

Het project religie en ontwikkeling is in 2002 gestart door een samenwerkingsverband tussen Cordaid, Oikos, het Institute of Social Studies en de Islamitische Universiteit Rotterdam. Vanuit de ervaring van een aantal expertmeetings en een symposium is de conferentie nader uitgewerkt, en zijn plannen ontwikkeld voor de oprichting van een kenniscentrum voor religie en ontwikkeling in 2005. De heer Jos J. A. M. van Gennip, voorzitter van de Nederlandse afdeling van de Society for International Development (SID) en lid van de Eerste Kamer voor het CDA, zal de openingsspeech verzorgen: Hoe gaat de Nederlandse overheid om met religieus geïnspireerde visies op duurzame ontwikkeling en internationale samenwerking? Daarna zal mevrouw Wendy Tyndale, voormalig onderzoekster bij de World Faiths Development Dialogue, onder andere ingaan op de vraag in hoeverre er bij het opstellen van belangrijke ontwikkelingsconcepten zoals de Millennium Development Goals, rekening wordt gehouden met religies. Als derde spreker geeft de heer Rajendra K. Gupta vanuit de Indiase context een antwoord op de vraag of religies een alternatief ontwikkelingsmodel kunnen bieden. In India heeft het religieuze Hindoe model het verloren van het 'moderne' ontwikkelingsmodel. Welke aspecten hebben hierbij een rol gespeeld, en wat betekent dit voor religieuze alternatieven?

Oikos
Islamitische Universiteit Rotterdam
Islamitische Universiteit Rotterdam
Islamitische Universiteit Rotterdam

Reacties