Conferentie Open Source Software & Development

13-05-2003
Door: OneWorld Redactie

Hivos heeft diverse partners uit Oost-Afrika en Latijns-Amerika uitgenodigd, alsmede collega’s van nederlandse NGOs en de Waag heeft experts uit India uitgenodigd. Het programma bestaat onder andere uit het uitwisselen van ervaringen, de mogelijkheden van OSS in ontwikkelingslanden, Intellectual Property Rights.

Woensdag 4 juni is publiek toegankelijk. Het programma start met een introductie over "ICT&development". Daarna worden de resultaten gepresenteerd van wetenschappelijk onderzoek door Hivos en IICD naar gebruik en mogelijkheden van OSS in Oost-Afrika. In aansluiting zal hierover worden gediscussieerd. In de middag wordt het onderwerp wat verder uitgediept in een Indiase case study en in een workshop "Applied OSS" over concrete toepassingen.

De site van de Waag Society.
De site van Hivos.

Reacties