Conferentie Conflictpreventie Molukken

01-10-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: Novib, 1 oktober 2002

1 oktober 2002

In het kader van de Indonesie Week wordt op vrijdag 11 oktober een conferentie gehouden over conflictpreventie op de Molukken. Een van de sprekers gedurende deze conferentie is de heer Jefferson “Onny” Tasik. Hij is directeur van de Novib partner organisatie “Baileo Maluku Program”, een koepel van verschillende organisaties in de Molukken die noodhulp-, verzoenings- en wederopbouwprojecten uitvoert. Deze organisatie wordt reeds vijftien jaar door Novib gefinancierd.

De conferentie vindt plaats op vijdag 11 oktober van 10:00 tot 18:00 in het SOW gebouw, Joseph Haydnlaan 2A in Utrecht.

Het Comité voor een Democratisch Indonesië organiseert van 8 tot en met 13 oktober een zogenaamde ‘Indonesië Week’. Dit in samenwerking met onder anderen XminY Solidariteitsfonds, Stichting Duurzame Solidariteit, St. Titané, Maluku Masa Depan, Aceh Solidariteit Nederland, St. Papua Lobby en St. Pavo. Gedurende deze week wordt tijdens verschillende evenementen informatie verschaft over de huidige politieke crisis in Indonesië, in het bijzonder de situatie in de conflictgebieden Aceh, West-Papua en Maluku.

Na de val van Suharto in mei 1998 heeft Indonesië en tumultueuze periode doorgemaakt. Hoewel belangrijke democratische hervormingen werden doorgevoerd, is er nog steeds sprake van een diepe economische malaise en een hardnekkige politieke crisis.

De heer Tasik zal direct na de opening van de conferentie om 10:00 het woord voeren en is eventueel ook voor interview beschikbaar. Voertaal: Engels.

Reacties